„Consolidarea capacităţii de reacţie a sistemului medical la criza COVID-19 – Să fim pregătiţi!” cod proiect MySMIS2014+ 13824

În data de 24.09.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 371 pentru proiectul „Consolidarea capacităţii de reacţie a sistemului medical la criza COVID-19 – Să fim pregătiţi!”, între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, și Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof.Dr.Dimitrie Gerota”, în calitate de beneficiar al finanțării, având o valoare totală de 27,596,752.49 lei, din care 100% contribuție UE și perioadă de implementare septembrie 2020 – aprilie 2021.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și are ca obiectiv general creșterea capacitații de îngrijire si tratament a pacienților cu infecție COVID-19 pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID-19 la nivelul unitații medicale.

Prin rezultatele sale, proiectul genereaza un răspuns util si eficient al sistemului medical la criza COVID-19, precum si un efect pozitiv pe termen lung prin imbunatățirea capacității de îngrijire a unei unităti sanitare din sistemului de apărare, siguranță și ordine publică.

Investițiile vizate în cadrul proiectului creează premisele necesare pentru gestionarea eficienta a situației de urgență provocată de COVID-19, contribuind totodata la dezvoltarea locală, regională dar si națională, prin îmbunătățirea si prin reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, întrucât pacienții tradiționali ai spitalului, precum si angajații, provin din întreaga țară.

Implementarea proiectului va conduce la creșterea capacității spitalului de îngriijire și tratament, la un nivel adecvat, a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19. Cu precădere în domeniul terapiei intensive, disponibilitatea dispozitivelor și aparaturii medicale, asociate cu asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical vor permite reacția promptă și eficientă a sistemului medical la situații de criza pandemică, asa cum este cea de față, generată de virusul COVID-19. În plus, aparatura și dispozitivele medicale ce se doresc a fi achiziționate prin prezentul proiect, destinate terapiei pacienților, vor putea fi folosite pentru rezolvarea oricărei situații critice viitoare.

Grupul ținta actual, reprezentat de populația României, dar și generațiile viitoare, vor beneficia de infrastructura acestui proiect pentru manopere medicale cu grad de complexitate ridicat (exemple: îngrijirea pacientului critic, monitorizare invaziva avansata, ventilație mecanică, endoscopie diagnostică, intervenții chirurgicale laparoscopice, etc), precum și de digitalizarea tuturor fluxurilor spitalului. Gradul de noutate rezultă și din sectorul căruia i se adresează proiectul, o unitate apaținand sistemului de apărare și ordine publică, afectată puternic de criza COVID-19.

Proiect finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Anunt incepere proiect


Alte articole:
Sari la conținut