DEPABD/Situaţia în primele 9 luni pe linie de stare civilă pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor români aflaţi în stăinătate

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor informează:Situaţia principalelor activităţi pe linie de stare civilă desfăşurate pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor români aflaţi în străinătate, în primele 9 luni ale anului 2011, astfel:- 14.064 coduri numerice personale atribuite;- 9.156 aprobări de înscrieri menţiuni pe marginea actelor de stare civilă, ca urmare a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor; – 3.287 certificate de stare civilă (naştere, căsătorie, deces) eliberate;- 1.051 certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, necesare apărării intereselor cetăţenilor români în străinătate sau pentru valorificarea unor drepturi.


Alte articole:
Skip to content