Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Conducere

 Director general comisar șef de poliție Răzvan-Iulian JIGA

 Director general adjunct comisar șef de poliție Aurel Neda

 Director general adjunct comisar șef de poliție Iulian DRĂGULIN

Prezentare

Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne care asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii ministerului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Activitatea Direcţiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului României, ale ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, planului strategic al MAI şi programului strategic în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei al ministerului, precum şi cu planurile de cooperare şi programele anuale de acţiuni şi este destinată conducerii activităţii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în Ministerul Afacerilor Interne.

Structură subordonată DGCTI:

   Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației

Atribuţii

 • organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
 • coordonează elaborarea şi implementarea documentelor de politici publice în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei în cadrul MAI şi controlează modul de îndeplinire a acestora;
 • elaborează rapoarte, evaluări şi sinteze periodice privind stadiul realizării obiectivelor;
 • coordonează elaborarea de norme, metodologii, instrucţiuni şi ordine privind activitatea de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a actelor normative de nivel superior pentru domeniul de competenţă;
 • propune conducerii ministerului încheierea de convenţii, protocoale s.a. şi acordă viză tehnică documentelor similare încheiate de alte unităţi ale ministerului cu diferite organisme, pe domeniul de competenţă;
 • efectuează prognoze şi studii de fezabilitate, elaborează strategiile şi concepţia de organizare şi funcţionare a sistemelor de radiocomunicaţii mobile, reţelelor de comunicaţii şi sistemelor informatice ale ministerului, la pace, mobilizare şi război, direct sau în colaborare cu instituţii specializate din afara ministerului;
 • coordonează activităţile privind dezvoltarea, modernizarea, înzestrarea, investiţiile şi aprovizionarea tehnico-materială pentru domeniul de expertiză, precum şi cele legate de exploatarea sistemelor de radiocomunicaţii mobile, sistemelor informatice complexe şi reţelelor de comunicaţii integrate, la nivelul MAI;
 • asigură managementul Reţelei de Comunicaţii Integrate Voce-Date-Video a MAI, calitatea, stabilitatea şi disponibilitatea comunicaţiilor în cadrul acestei reţele precum şi în sistemele de radiocomunicaţii mobile organizate şi administrate de MAI;
 • asigură mijloace de comunicaţii şi transmisii de date necesare conducerii ministerului pentru coordonarea unor acţiuni în situaţii deosebite (acţiuni de mare amploare pe linia asigurării şi restabilirii ordinii publice, ridicarea capacităţii de luptă şi acţiune a unităţilor ministerului, situaţii de urgenţă, mobilizare şi război);
 • coordonează activităţile de cooperare ale ministerului transpuse la nivel de sisteme de comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi reţele de comunicaţii, în plan intern şi internaţional; asigură managementul flotelor de abonaţi MAI în reţelele digitale de radiocomunicaţii mobile, precum şi în reţelele publice de telefonie fixă şi mobilă;
 • asigură organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul activităţilor privind integrarea proiectelor complexe din domeniu în cadrul MAI, în baza avizelor Comisiei de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
 • avizează, din punct de vedere tehnic, sistemele complexe de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, echipamentele hardware şi produsele software de bază şi aplicativ ce urmează a fi utilizate în MAI;
 • implementează sisteme complexe de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice, pentru asigurarea misiunilor operative proprii ministerului şi a nevoilor de cooperare cu alte instituţii româneşti sau straine (în cadrul UE, NATO şi Spaţiul Schengen);
 • realizează, coordonează şi supervizează implementarea conceptului de automatizare a proceselor la nivelul aparatului central al MAI, sens în care efectuează analize, documentări, studii de piaţă, elaborează fişe de proiect pentru finanţare şi participă, potrivit competenţelor, la activităţile specifice ce se vor derula în cadrul proiectelor de implementare a Sistemului informatic integrat la nivelul Aparatului Central al MAI;
 • asigură managementul Autorităţii Centrale de Certificare PKI (Infrastructura de Chei Publice) şi al Autorităţii de Certificare a Aparatului Central al MAI;
 • asigură activitatea de culegere din teren a datelor topografice şi prelucrarea acestora în cadrul sistemelor GIS pentru activităţile direcţiei;
 • coordonează activitatea de implementare a subsistemelor Platformei Comune TETRA din responsabilitatea MAI şi propune măsuri pentru asigurarea interoperabilităţii infrastructurii şi evitarea producerii unor suprapuneri investiţionale cu alte instituţii operator din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională;
 • colaborează cu structurile din cadrul SNAOPSN în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
 • asigură şi se preocupă permanent, direct sau prin Comisia de standardizare a MAI, de probleme legate de standardizarea, conectivitatea şi interoperabilitatea sistemelor TIC, prin aplicarea normelor recunoscute la nivel naţional, european, internaţional, sau prin elaborarea unor norme interne;
 • asigură corelarea, coerenţa şi prioritizarea programelor şi proiectelor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul MAI;
 • desfaşoară activităţi specifice aferente procedurilor de achiziţii publice pentru proiecte având diferite surse de finanţare;
 • asigură managementul programelor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din unităţile MAI;
 • identifică, fundamentează şi formulează propuneri de programe şi proiecte în domeniul TIC, proiecte interdisciplinare cu componentă semnificativa sau arie de manifestare conexă TIC;
 • asigură managementul proiectelor şi contractelor proprii ale DGCTI prin realizarea demersurilor aferente exerciţiului de programare;
 • participă la grupurile de lucru intra şi interministeriale pentru analiza, proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor de comunicaţii şi informatice şi pentru alte domenii de competenţă;
 • coordonează organizarea, planificarea şi desfăşurarea cursurilor de carieră pentru întreg personalul de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din unităţile Ministerului Afacerilor Interne; fundamentează şi propune spre aprobare planul anual de şcolarizare potrivit nevoilor specifice unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
ULTIMA
ORĂ

Exercițiu interinstituțional de management al crizelor. Citiți mai mult

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, întâlnire de lucru cu delegația germană condusă de Holger Münch. Detalii aici

Percheziții domiciliare la persoane cercetate pentru evaziune fiscală. Citiți mai mult

Mesajul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu prilejul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Detalii aici 

Sari la conținut