Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015

Ministerul Administrației și Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice, a început la data de 18.07.2012 implementarea proiectului „Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale, precum şi promovarea acestuia în vederea cunoaşterii de către toate instituţiile implicate” – cod SMIS: 40606.Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 și se va desfășura pe o perioadă de 24 luni. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 3,596,974.00 lei, din care:• 3,057,427.90 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 539,546.10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul administraţiei publice centrale și locale a fost şi rămâne o preocupare constantă a autorităţilor române. În acest sens, începând cu anul 2001, Guvernul a aprobat o serie de documente strategice, ultimul dintre acestea fiind Strategia Naţională Anticorupţie 2012-2015 (SNA 2012-2015), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012. Documentul strategic prevede o serie de măsuri și responsabilități care le revin autorităților administrației publice locale în demersurile de prevenire şi combatere a corupţiei la nivel local.Astfel, proiectul își propune să vină în sprijinul autorităților publice locale în vederea implementării și monitorizării măsurilor stabilite de documentul strategic. Activitățile proiectului pot fi structurate pe patru mari direcții de acțiune:• dezvoltarea de metodologii/instrumente care să susţină autorităţile administraţiei publice locale în procesul de implementare a SNA 2012-2015;• organizarea şi desfăşurarea unei campanii de promovarea şi informare a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la modul de utilizare a metodologiilor/instrumentelor dezvoltate;• monitorizarea stadiului de implementare a SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale; • asigurarea promovării/diseminării rezultatelor obţinute în procesul de monitorizare a implementării SNA 2012-2015 la nivelul administraţiei publice locale.Grupul țintă al proiectului este format din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale și locale precum și ai instituțiilor publice (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Direcţia Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională pentru Integritate, Instituţiile prefectului, consilii județene, primării).Proiectul va contribui la realizarea unei reforme reale în domeniul prevenirii și combaterii corupției din administraţia publică din ţara noastră, astfel încât aceasta să se situeze la nivelul standardelor europene şi să se caracterizeze prin transparenţă, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate.Persoana de contact: Violeta VLAȘ, manager de proiect, Ministerul Administrației și Internelor – Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice, telefon: 021.311.24.23, e-mail: violeta.vlas@mai.gov.ro.


Alte articole:
Skip to content