Finalizare proiecte derulate de Oficiul Român pentru Imigrări

Astăzi, 28 iunie a.c., în Bucureşti, a avut loc conferinţa de încheiere a proiectelor „Creşterea capacităţii operaţionale a ORI de implementare a măsurilor de returnare forţată”, „Implementarea efectivă a protocoalelor şi acordurilor încheiate de ORI în domeniul migraţiei ilegale şi pregătirea măsurilor de returnare” şi „Dezvoltarea unui mecanism de consultare cu misiunile diplomatice din ţările terţe”, derulate de către Oficiul Român pentru Imigrări in cadrul Programului General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”.La eveniment a fost prezent chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae Căbulea, adjunct al şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică al M.A.I., alături de oficiali ai corpului diplomatic acreditaţi în România, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai instituţiilor publice implicate. În discursul său, oficialul MAI a subliniat importanţa rezultatelor Programului derulat, menţionând totodată faptul că succesul acestuia a contribuit în mod esenţial la atingerea obiectivelor celelaltor structuri şi instituţii partenere cu competenţă în domeniu, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. În cadrul evenimentului au fost prezentate modalităţile de derulare a celor trei proiecte incluse în program, importanţa contribuţiei acestora la uniformizarea modului de aplicare a legislaţiei relevante şi defăşurarea operaţiunilor de returnare forţată, de către personalul O.R.I. cu atribuţii în domeniu. S-a accentuat, de asemenea, dezvoltarea capacităţii operaţionale a structurilor implicate, precum şi cooperarea eficientă cu actorii naţionali, dar şi cu reprezentanţi ai unor structuri similare din alte state. * * * Principalele obiective ale proiectelor derulate au vizat:- participarea unui număr mare de specialişti la schimburi de experienţă cu reprezentanţii autorităţilor similare din alte state membre şi sesiuni de pregătire pe linia implementării măsurilor de returnare şi executării escortelor;- elaborarea de practici unitare în domeniul combaterii şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României, concretizate într-un „Ghid de bune practici”, precum şi derularea de acţiuni comune pe baza acestor proceduri;- îmbunătăţirea contactelor cu misiunile diplomatice ale ţărilor terţe, atât cele aflate în România, cât şi cele reprezentate pe teritoriul altor state membre UE, care au condus la soluţionarea operativă a numeroaselor situaţii în care se impunea îndepărtarea străinilor aflaţi cu şedere ilegală pe teritoriul României.Activităţile cuprinse în cele trei Proiecte au fost derulate începând cu luna august 2009 şi completează seria de progrese realizate de România în acest domeniu. OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI


Alte articole:
Skip to content