Închidere proiect „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de manangement a proiectelor cu specific antidrog”

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) din cadrul Ministerului Afecrilor Interne anunţă finalizarea proiectului „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de manangement a proiectelor cu specific antidrog”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, cod SMIS 1212. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 4.408.306,80 lei, din care:• 3.747.060 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 661.246 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea managementului ciclului de politici publice în domeniul luptei împotriva drogurilor în România. Scopul proiectului a constat în îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a ANA, a centrelor sale de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de la nivel teritorial (CPECA) şi ale instituţiilor şi organizaţiilor partenere din acest domeniu, în vederea susţinerii implementării politicilor antidrog în România, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrogGrupul ţintă al proiectului a fost format din 250 de angajaţi selectaţi din cadrul ANA, CPECA, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale active şi instituţiilor partenere în implementarea Strategiei Naţionale Antidrog.Principalele activităţi ale proiectului au vizat: • Organizarea şi derularea cursurilor de manageri de proiect, conform Standardului Ocupaţional COR 241919 în vigoare la data implementării proiectului; • Organizarea şi derularea cursurilor de team-building; • Participarea la conferinţe/seminarii organizate de Institutul European de Administraţie Publică, Comisia Europeană, instituţii, organizaţii și alți formatori europeni, privind fundamentarea politicilor publice, obţinerea de fonduri şi gestionarea eficientă a acestora; • Dezvoltarea şi implementarea aplicaţiei informatice; • Implementarea contractelor de furnizare echipamente de birou, tipărituri şi alte elemente care asigură vizibilitatea proiectului, papetărie, mobilier şi cărţi de specialitate; • Diseminarea rezultatelor proiectului.Proiectul „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de manangement a proiectelor cu specific antidrog” s-a derulat, la nivel naţional, pe o perioadă de 18 luni. În activitatea de implementare a acestuia, s-au obţinut următoarele rezultate:• constituirea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog creată şi operaţională;• 230 de persoane specializate ca „manageri de proiect” care să contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;• 1 aplicaţie informatică de management a proiectelor cu specific antidrog dezvoltată şi operaţională.Persoană de contact: scms. Cătălin Valentin NEGOI NIŢĂ, şef Serviciu Relaţii Internaţionale şi Programe, tel./fax: 021 317 59 59, e-mail: programe@ana.gov.ro, web: www.ana.gov.ro. A.N.A.- Compartiment Relații Publice


Alte articole:
Sari la conținut