Întâlnire de lucru în cadrul unui proiect privind formarea profesională continuă

În perioada 2-3 iulie 2015, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfăşurat prima întâlnire transnaţională din cadrul proiectului Dezvoltarea unui parteneriat strategic privind formarea profesională continuă în sistemul de ordine și siguranță publică – Forming, Partnering, Enforcing and Performing.La deschiderea întâlnirii a participat reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ai structurilor din Aparatul Central, precum şi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, la întâlnirea transnaţională au participat reprezentanţi ai partenerilor Ministerului Afacerilor Interne în proiect respectiv: Ministerul Federal de Interne din Austria, Ministerul de Interne al Landului Mecklenburg-Vorpommern din Germania şi Institutul de Științe ale Educației din România. Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea unui parteneriat strategic cu instituții similare și cu organizații specializate, menit să crească nivelul calității formării continue, să conducă la modernizare instituțională și chiar la sporirea eficienței și eficacității îndeplinirii sarcinilor în instituțiile din sistemul de ordine și siguranță publică. Instituțiile partenere au în vedere îmbunătățirea politicilor privind formarea continuă a personalului prin dezvoltarea unui curriculum care cuprinde metode inovative de învățare formală și non-formală. Proiectul, având o valoare totală de 126.776 euro, este finanţat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, şi este prevăzut a se desfăşura până în luna februarie a anului 2017.


Alte articole:
Skip to content