Lansare proiect „Dezvoltarea si consolidarea C.N.I.”

Miercuri, 24.02.2010, orele 11.00, în Sala de Marmură a Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut loc conferinţa cu titlul „Integritate şi Responsabilitate în Administraţia Publică” organizată de Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice.La eveniment au participat H.M.A. Robin Barnett, Ambasadorul Britanic la Bucureşti, E.S. Mats Åberg, Ambasadorul Suediei la Bucureşti, domnul Iwan Rutjens, Charge d’Affaires al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, domnul Marius Tiberiu Martinescu, Secretar de Stat pentru Reforma Administraţiei Publice din Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnul Mihai Capră, Secretar de Stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, alţi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi ai Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, reprezentanţi ai instituţiilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, reprezentanţi ai altor instituţii publice.În cadrul conferinţei, a fost lansat şi prezentat proiectul „Dezvoltarea şi Consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Proiectul are ca scop principal dezvoltarea şi consolidarea Centrului Naţional pentru Integritate ca mecanism public independent de promovare a integrităţii publice şi a eficienţei şi eficacităţii la nivelul administraţiei publice din România prin:  Îmbunătăţirea şi dinamizarea ciclului de construire şi implementare a politicilor publice de la nivel local către nivelul central (aducerea politicilor şi propunerilor de politici publice de la nivel local către cel central prin organizarea de dezbateri ale unor Grupuri de Acţiune Anticorupţie la nivelul tuturor judeţelor, prin selecţia propunerilor de politici publice, examinarea şi fundamentarea propunerilor selectate de către grupuri de lucru integrate, transmiterea, adoptarea şi implementarea acestor propuneri de instituţiile competente);  Promovarea formării profesionale bazată pe analiza de nevoi şi având ca scop creşterea capacităţii administraţiei publice (realizarea unor analize de nevoi de formare profesională la nivelul instituţiilor publice, oferirea de instruire gratuită pentru funcţionari publici în domenii de interes pentru aceştia, distribuirea de ghiduri şi manuale utile funcţionarilor din sistemul public);  Stimularea activităţilor de mentorat pentru formarea funcţionarilor proaspăt încadraţi în sistem (sesiuni de instruire pentru mentori şi crearea şi distribuirea unui ghid pentru mentorii din instituţiile publice).Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 luni, iar valoarea totală a acestuia este de 3.788.008,10 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă reprezintă suma de 3.703.535,52 lei (97,77%) iar 84.472,58 lei (2,23%) reprezintă contribuţia beneficiarului. Principalele rezultate aşteptate ale proiectului vor viza: operaţionalizarea a 41 de Grupuri de Acţiune Anticorupţie (GAA), la nivelul tuturor judeţelor ca organisme de cooperare şi comunicare inter-instituţională şi de formulare şi îmbunătăţire a politicilor publice; realizarea unui plan naţional de propuneri anticorupţie şi de îmbunătăţire a eficienţei în administraţia publică în sectoarele vulnerabile; promovarea unor propuneri de politici publice şi a planurilor regionale de măsuri anticorupţie în administraţia publică formulate pe perioada proiectului către instituţiile publice cu abilităţi de aprobare şi aplicare; selectarea, fundamentarea şi promovarea către instituţiile competente a unor propuneri de politici publice în domeniul anticorupţie şi al îmbunătăţirii eficienţei în administraţia publică; realizarea unui studiu de monitorizare privind stadiul de implementare la nivel regional a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Administraţia Publică şi Sectoarele Vulnerabile şi formularea unor propuneri de revizuire a Strategiei; realizarea unor analize de nevoi privind formarea profesională a funcţionarilor din 10 instituţii descentralizate sau deconcentrate, realizarea unor suporturi de curs pe tematici privind asigurarea integrităţii publice şi promovarea eficienţei administraţiei publice şi realizarea şi publicarea unor sondaje naţionale de opinie privind percepţia cetăţenilor asupra corupţiei şi încrederea acestora în administraţia publică, dar şi activitatea CNI. De asemenea, pe parcursul derulării proiectului vor fi făcute demersuri de obţinere a personalităţii juridice pentru CNI.Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe d-ra Diana Ghimiş la telefon: 021 311 5196, mobil: 0730 123 240 sau email: dghimis@aid-romania.org


Alte articole:
Skip to content