Lansarea proiectului „Sistemul integrat de management al infrastructurii la Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (SIMI)” cod SMIS 32722

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu sediul în Bucureşti, str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5, derulează, începând cu data de 05.04.2012 proiectul „Sistemul integrat de management al infrastructurii la Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (SIMI)” co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 15.645.798,00 lei, din care:• 13.298.928,30 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;• 2.346.869,70 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţii capacitatea administrativă a DGIPI, prin introducerea unui sistem electronic integrat de management al infrastructurii în vederea gestionării eficiente a resurselor şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor. Scopul proiectului este de: • a îmbunătăţii capacitatea de răspuns a subsistemelor electronice;• a creşte disponibilitatea sistemului informatic naţional al DGIPI;• a implementa un sistem informatic electronic modern ca suport in managementul şi securitatea infrastructurii informatice;• a instrui personalul în utilizarea instrumentelor implementate.Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă angajaţii DGIPI de la nivel central şi teritorial care lucrează cu subsistemele informatice existente in acest moment la nivelul instituţiei.Principalele activităţi ale proiectului sunt: achiziţia unui serviciu de instruire în elemente de management şi management de proiect; asigurarea managementului, monitorizării şi evaluării proiectului; lansarea oficială şi promovarea proiectului; analiza infrastructurii IT la nivelul DGIPI; organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; achiziţia de servicii de consultanţă în vederea elaborării cerinţelor tehnice pentru softul de management al infrastructurii; achiziţia de echipamente, licenţe, materiale şi servicii de dezvoltare software pentru managementul integrat al infrastructurii; implementarea contractului de dezvoltare de aplicaţii pentru managementul integrat al infrastructurii; analiza detaliată a soluţiei informatice; dezvoltarea soluţiei informatice de management al infrastructurii; implementarea soluţiei informatice; testarea sistemului integrat la beneficiar; instruirea utilizatorilor finali şi a administratorilor de soluţie; diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului; realizarea auditului proiectului.Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 14 de luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti Persoana de contact: Andra CHESARU; ofiţer de presă. tel: 021. 313.69.90; fax: 021. 311.13.53; e-mail: relatii_publice@dgipi.ro web: www.dgipi.ro


Alte articole:
Sari la conținut