Ministrul Blaga la reuniunea de la Timişoara pe tema relocării

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a participat în această dimineaţă la deschiderea reuniunii Grupului de lucru pe probleme de relocare UNHCR, care se desfăşoară la Timişoara, în perioada 09 – 11 martie a.c.Desfăşurat în prezenţa Primului Ministru, Emil Boc, evenimentul reprezintă o premieră atât pentru ţara noastră, cât şi pentru Grupul de lucru al statelor de relocare întrucât, de la momentul constituirii şi până în prezent, acesta se întrunea doar la Geneva.Cu acest prilej, ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a mulţumit Preşedinţiei suedeze, Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi şi statelor de relocare pentru decizia de a susţine, în acest an la Timişoara., sesisiunile de lucru ale acestui Grup. “Acest fapt ne onorează şi ne responsabilizează în egală măsură, cu atât mai mult cu cât problematica abordată în cadrul Grupului de lucru al statelor de relocare reprezintă o prioritate în contextul apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană şi a eforturilor întreprinse pentru aderarea la Spaţiul Schengen în martie 2011”, a menţionat ministrul Vasile Blaga.De asemenea, ministrul Administraţiei şi Internelor a subliniat rolul deosebit pe care MAI îl are în derularea corespunzătoare a acţiunilor umanitare internaţionale: “o asemenea răspundere a fost asumată corespunzător şi abordată din perspectiva a două coordonate majore: armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile acquis-ului comunitar privind azilul şi participarea la eforturile comunităţii internaţionale în domeniul umanitar”.Referindu-se la domeniul azilului, ministrul Vasile Blaga a precizat că “ne-am propus să participăm activ la definirea politicilor comunitare şi la elaborarea viitoarelor piese de aquis comunitar pentru realizarea Sistemului European Comun de Azil.”În contextul eforturilor întreprinse de România pentru a deveni un partener credibil în domeniul umanitar internaţional, ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a amintit de Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara care “reprezintă dovada palpabilă a potenţialului de cooperare şi a evoluţiei înregistrate pe linie de protecţie oferită refugiaţilor”.Prezent la deschiderea reuniunii Grupului de lucru pe probleme de relocare, Primul Ministru, Emil Boc, a menţionat: „apreciem, în mod deosebit, activităţile întreprinse de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, precum şi sprijinul constant acordat, de-a lungul timpului, autorităţilor române de resort în dezvoltarea legislaţiei naţionale de azil şi migraţie, precum şi în întărirea capacităţii autorităţilor române de gestionare a fluxurilor migratorii şi acordarea efectivă a protecţiei internaţionale.”INFORMAŢII DE BACKGROUND:Pentru a oferi un caracter formal întâlnirilor de consultare între UNHCR şi partenerii în domeniul relocării refugiaţilor, în 1995, s-a constituit Grupul de lucru pe relocare, ca mecanism de consultare între UNHCR şi statele de relocare. Principala întâlnire a Grupului de lucru pe relocare, la care sunt invitate şi ONG-urile (Întâlnirea tripartită pe relocare), are loc anual şi urmăreşte întărirea cooperării între guverne, organizaţii nonguvernamentale şi organizaţii internaţionale (UNHCR şi OIM).Rolul Grupului de lucru este de a oferi oportunitatea îmbunătăţirii dialogului, întăririi capacităţii şi suportului operaţional între cele trei categorii de participanţi (state de relocare, organizaţii nonguvernamentale şi internaţionale) în vederea realizării unei strategii unitare pentru rezolvarea situaţiei refugiaţilor în nevoie de relocare. În cadrul reuniunii, participanţii dezbat pe marginea rezultatelor obţinute în cursul anului anterior şi a nevoilor globale de relocare estimate pentru anul următor.Unul dintre motivele pentru care Grupul de lucru se reuneşte, în acest an, la Timişoara este legat de faptul că România s-a dovedit, prin demersurile întreprinse, ca fiind un partener real în domeniul umanitar internaţional.Un exemplu concludent în acest sens este operaţionalizarea Centrului de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara, primul de acest gen din lume, ulterior fiind înfiinţate alte astfel de spaţii în Filipine şi Slovacia.Aproape 500 persoane – refugiaţi a căror viaţă a fost pusă în pericol în ţara de prim azil – şi-au găsit adăpost temporar în acest Centru de Tranzit, după momentul semnării Acordului între Guvernul României, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, în cursul anului 2008.Copii, adulţi sau vârstnici – refugiaţi a căror viaţă este în pericol în primul stat de azil fie din cauza riscului de a fi returnaţi în ţara în care sunt persecutaţi, fie din cauza condiţiilor instabile, inumane sau periculoase în care se găsesc – ajung în acest Centru cu sprijinul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi şi a Organizaţiei Interaţionale pentru Migraţie. Administrat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Român de Imigrări, Centrul în cauză are o capacitate de 200 de locuri unde, timp de 6 luni, refugiaţii beneficiază de condiţii umane de trai şi de siguranţă. De asemenea, toate costurile generate de şederea refugiaţilor în România sunt suportate de UNHCR.În momentul de faţă, în Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă se află cazate 74 persoane, dintre care 12 copii cu vârste cuprinse între zero şi cincisprezece ani. Mai mult, de la înfiinţare şi până în prezent, în Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă s-au născut 4 copii, doi dintre ei plecând ulterior alături de familiile lor în statele de relocare.Cel mai vârstnic refugiat care a fost cazat în Centru avea peste 70 ani. Pe durata şederii, refugiaţii au posibilitatea de a-şi prepara singuri mâncarea, conform religiei şi culturii, având la dispoziţie toate cele necesare (alimente, ustensile etc.). De aceleaşi considerente – propria religie şi cultură – se ţine cont şi atunci când li se oferă cele trei mese pe zi.Există, de asemenea, o grădiniţă, zone de recreere, locuri de joacă pentru copii, sală de calculatoare, teren de sport şi spaţii destinate activităţilor educative. Accesul gratuit la consiliere legală şi socială, precum şi la activităţi religioase reprezintă alte facilităţi pe care personalul Centrului le oferă persoanelor cazate temporar.Discursul ministrului Vasile Blaga – format videoImagini de la eveniment: Imagini Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara Interviu reprezentant O.R.I.Prezentare Centru de Tranzit TimisoaraInterviu reprezentant UNHCR-Romania


Alte articole:
Skip to content