Monitorizare on-line a magazinelor care comercializează „droguri legale”, realizată de ANA

Având în vedere că activitatea de monitorizare a cererii şi ofertei de substanţe noi cu efecte psihoactive, comercializate sub denumirea de „droguri legale” sau „etnobotanice”, s-a concentrat în ultimul timp la nivelul magazinelor cu puncte de desfacere fizice, iar monitorizarea exhaustivă a fenomenului trebuie să aibă în vedere şi spaţiul on-line, specialiştii ANA, în colaborare cu experţi din zona ONG-urilor, au dezvoltat o serie de indicatori de monitorizare online a evoluţiei fenomenului.Astfel, ANA, în parteneriat cu RHRN (Romanian Harm Reduction Network), a elaborat un proiect de cercetare mai amplu, respectiv, „Evaluarea riscurilor generate de abuzul noilor substanţe psihoactive comercializate sub denumirea de „droguri legale”, finanţat de UNICEF România. În cadrul acestui proiect, care va fi lansat într-o conferinţă de presă pe data de 19 septembrie a.c., la sediul agenţiei, s-a realizat o grilă de evaluare a riscurilor generate de „drogurile legale” ce include şi dimensiunea on-line a fenomenului.Indicatorii de monitorizare specifici mediului on-line se bazează pe analiza de conţinut a diferitelor surse de informaţii accesibile on-line. Ele pot fi website-uri care comercializează “etnobotanice”, interogări efectuate pe motoarele de căutare online, forumuri şi reţele sociale cu conţinut privind noile substanţe psihoactive, care se adresează populaţiei din România (fie ele înregistrate ca entitate on-line în România sau în alte ţări), surse media şi publicaţii ştiinţifice accesibile on-line.Datele obţinute cu ajutorul interogărilor efectuate prin motoare de căutare online şi programe de monitorizare a căutărilor au fost analizate şi clasificate descriind caracteristicile diferitelor substanţe, încercându-se, totodată, şi culegerea datelor privind profilul consumatorilor de droguri noi, riscurile asociate consumului pe diferite categorii de substanţe şi comportamentul de consum asociat (dozaj, etc), respectiv efectele percepute de consumatori în urma utilizării diferitelor substanţe. Aceste date empirice au fost confruntate cu informaţiile deja disponibile pe baza activităţilor de evaluare/cercetare a fenomenului la nivel internaţional. Pentru a observa tendinţele generate de diferite substanţe noi şi variaţia nivelului de interes pentru acestea, au fost efectuate interogări în mediul online şi au fost analizate datele privind „interogările/căutările” efectuate de utilizatorii de internet în cadrul motoarelor de căutare. Astfel, au fost obţinute date în ceea ce priveşte popularitatea fenomenului “drogurilor legale”. În anul 2008, se observă un interes timid pentru etnobotanice, un vârf de interes fiind înregistrat în prima parte a anului 2010. Tendinţa de creştere se reface spre toamna anului 2010, iar în ultimele luni ale anului 2010 există o uşoara tendinţă descrescătoare, urmată iar de o revenire puternică şi de o scădere în aprilie 2011.Cele mai multe căutări sunt din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. Scăderile interesului şi revenirile corespund temporal cu anumite măsuri legislative de punere sub control a unor substanţe de tip „droguri legale”, respectiv ale unor intervenţii administrative ale comunităţilor locale şi centrale. Se observă destul de clar interesul manifestat în vederea obţinerii unor astfel de substanţe. Un interes crescut există şi pentru statutul legal al substanţelor psihoactive, dar şi pentru efectele pe care le provoacă.O altă modalitate de abordare a fenomenului în spaţiul online este tehnica de monitorizare „online snapshot”, care presupune o abordare transversală a magazinelor de pe internet, existente la un moment dat. Observatorul European de Monitorizare a Drogurilor şi Adicţiilor evaluează în mod regulat disponibilitatea online a acestor noi substanţe cu proprietăţi psihoactive. Pe baza unui studiu de tip “online snapshot”, în anul 2009, au fost identificate magazinele online de comercializare a “drogurilor legale” la nivel european. Pe baza codurilor de ţară ale websiteurilor sau a altor indicaţii geografice, majoritatea acestor magazine se aflau în Marea Britanie (37%), Germania (15%), Olanda (14%) şi România (7%). Conform raportului, România apare între primele ţări unde se comercializează astfel de substanţe. În ancheta online desfășurată în 2010, numărul magazinelor online care ofereau produse „spice” a scăzut brusc în comparaţie cu anul precedent. De asemenea, în 2010 au fost emise mai multe măsuri legislative de punere sub control a unui număr mare de substanţe psihoactive, comercializate sub denumirea de “droguri legale”. Ca urmare, multe dintre magazinele online folosesc acum mai mult website-uri, care nu conţin codul de ţară al României, ci unul internaţional de tip „com” sau „net”, iar de multe ori prezentarea este foarte puţin explicită, neincluzând detalii privind preţul, modalitatea de utilizare şi eventuale efecte.O prezentare detaliată a datelor privind riscurile generate de abuzul noilor substanţe psihoactive comercializate sub denumirea de „droguri legale” va fi oferită cu ocazia conferinţei de presă din data de 19 septembrie 2011.Continuare firească a eforturilor ştiinţifice de evaluare a fenomenului menţionat şi ca răspuns imediat pentru contracararea efectelor negative determinate de consumul substanţelor noi cu proprietăţi psihoactive, ANA, prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a dezvoltat o serie de proiecte şi campanii de prevenire.Printre cele mai semnificative, menţionăm: Proiectul naţional „DEPENDENŢI DE LIBERTATE”, realizat în parteneriat cu Institutul de Prevenire şi Psihosociologie şi Direcţia de Ordine Publică, a urmărit informarea elevilor de gimnaziu şi liceu, a familiilor acestora şi comunităţii cu privire la efectele nocive ale noilor substanţe, prin folosirea tuturor canalelor de comunicare, în vederea schimbării percepţiei false promovate de comercianţii acestor categorii de produse. Proiectul, derulat la nivel naţional, a inclus sesiuni de informare interactive în 95 de şcoli generale, 157 de licee, transmiterea de scrisori de conştientizare către părinţi şi promovare în media locală şi centrală.Rezultate: • 49 029 elevi informaţi în legătură cu factorii de risc în consumul de droguri, în general şi cu riscurile asociate consumului substanţelor noi cu efecte psihoactive, în special;• 29 123 părinţi informaţi în legătură cu aceste riscuri, prin intermediul unor scrisori personalizate;• 66 emisiuni radio-TV de informare/educare/conştientizare a opiniei publice pe această temă; 55 comunicate de presă şi 67 articole presă scrisă. Campania de prevenire „ALTERNATIVE – În comunitatea ta, drogurile nu îşi au locul”- s-a constituit într-o serie de evenimente publice menite să transmită, la nivel naţional, publicului larg şi în special tinerilor, un mesaj pozitiv fundamentat pe implicare, dezvoltarea de abilităţi, consolidarea factorilor de protecţie împotriva consumului de droguri şi oferirea de alternative de viaţă sănătoasă la consumul de droguri, în special la cel de substanţe noi cu efecte psihoactive. Campania s-a derulat la nivel naţional, în cele 47 Centre de Prevenire, Consiliere şi Antidrog ale Agenţiei şi a urmărit promovarea alternativelor la consumul de droguri, ca modalităţi sănătoase de petrecere a timpului liber, în contextul Zilei Naţionale a Tineretului. La nivel naţional, Centrele de Prevenire şi Evaluare Antidrog au desfăşurat activităţi stradale de informare (7) şi sesiuni informative (în 21 de şcoli, în 63 de unităţi şcolare (licee, grupuri şcolare, colegii naţionale), 9 universităţi, 2 penitenciare. În cadrul acestor activităţi au fost informaţi despre efectele nocive ale consumului de droguri 8037 de elevi, 1720 de studenţi 385 profesori şi 254 de părinţi.Au fost organizate 4 seminarii, 4 crosuri, 5 marşuri, 19 spectacole/festivaluri şi 3 piese de teatru. Sub sloganul „Alternative. Implică-te! În sport, drogurile nu îşi au locul”, s-au desfăşurat partide de fotbal, partide de baschet, tenis de masă, şah, judo, karate, ciclism.Campania „ABSENTUL” (perioadă de implementare 26 iunie – 31 decembrie 2011) are ca scop prevenirea consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (denumite impropriu “etnobotanice”) în rândul adolescenţilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, dar şi la nivelul populaţiei generale. Campania de prevenire are la bază rezultatele Studiului în Populaţia Generală (General Population Survey), realizat de către specialiştii ANA o dată la trei ani (2004, 2007, 2010). Scopul studiului este de a obţine informaţii privind dimensiunea şi tendinţele consumului diferitelor droguri în populaţie (15 – 64 ani) prin determinarea prevalenţei şi stabilirea modelelor de consum, conform standardelor europene.Campania „DESCHIDE OCHII! FĂRĂ RISCURI ÎN PLUS!”, iniţiată de ANA, cu sprijinul tehnic şi financiar din partea Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) şi în parteneriat cu Romanian Harm Reduction Network (RHRN), Alianţa pentru Lupta împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT), Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), Asociaţia Integration şi Asociaţia Carusel, ce se desfăşoară în perioada 1 august -12 septembrie 2011, în Vama Veche, are şi o componentă de prevenire şi de reducere a riscurilor asociate consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive („etnobotanice”) şi se adresează în primul rând celor care deja au iniţiat consumul. Conceptul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri este o abordare de sănătate publică a consumului de droguri şi se concentrează mai mult pe reducerea consecinţelor nefavorabile (negative) ale consumului de droguri decât pe eliminarea consumului sau pe abstinenţă.Această campanie corespunde primului nivel de asistenţă din sistemul românesc de asistenţă medicală, psihologică şi socială adresat consumatorilor de droguri, care are ca obiectiv general minimalizarea riscurilor asociate consumului de droguri, accesul fiind direct, la cererea acestora. Rolul acestui nivel este asigurarea identificării, atragerii, motivării şi trimiterii consumatorilor de droguri spre serviciile specializate, abordarea nevoilor sociale şi medicale de bază ale consumatorilor de droguri şi coordonarea necesară cu resursele din nivelul 2 şi 3. Importanţa nivelului 1 este subliniată de intrarea în contact şi atragerea populaţiei din afara reţelei de tratament, asigurarea vigilenţei epidemiologice, reducerea consecinţelor negative ale consumului de droguri, diminuarea conflictualităţii sociale, facilitarea creşterii motivaţiei pentru schimbare în scopul iniţierii unui tratament adecvat. Având în vedere că unele substanţe noi cu proprietăţi psihoactive se consumă injectabil şi din punctul de vedere al conceptului de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, activităţile desfăşurate în această campanie au constat în: – Informarea în vederea reducerii riscurilor de transmitere a infecţiei cu HIV/VHB/VHC; – Educaţia în vederea reducerii riscurilor; – Consilierea în vederea reducerii riscurilor; – Schimbul de seringi; – Distribuirea de preservative; – Referirile către servicii de asistenţă medicală şi socială Proiectul FRED GOES NET – „Intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară”.Principalele argumente în favoarea acestei intervenţii sunt că:1. facilitează accesul la tinerii supuşi riscului de a deveni dependenţi de droguri;2. înlesneşte măsuri orientate către schimbarea comportamentului grupului ţintă;3. sunt stabilite legături/reţele între instituţiile care lucrează cu tinerii şi cele din domeniul prevenirii şi asistenţei dependenţei de droguri;4. sporeşte şansa intervenţiei timpurii şi rapide, evitându-se/diminuându-se astfel riscul urmăririi penale, a discriminării sau marginalizării;5. responsabilizează mai mulţi factori în procesul de corectare a comportamentului de consum, nu doar poliţia, ci şi şcoala, angajatorii, familia.Proiectul are ca grup ţintă tinerii consumatori de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, care au ajuns în atenţia autorităţilor, dar care nu au devenit încă dependenţi. Intervenţiile vizează tinerii cu vârsta între 14 – 25 ani.De asemenea, în municipiul Bucureşti şi la nivelul judeţelor Iaşi şi Cluj, zone în care s-au înregistrat valori ridicate ale consumului de substanţe noi cu efecte psihoactive, specialiştii ANA au derulat activităţi specifice acestui domeniu, după cum urmează:1. În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost informaţi despre efectele nocive ale consumului de droguri 6936 de elevi, 220 de profesori 100 de părinţi, 59 de deţinuţi precum şi 282 de agenţi de poliţie.2. La nivelul judeţului Iaşi au fost informaţi despre efectele nocive ale consumului substanţe noi cu efecte psihoactive 6806 de elevi, 1049 de profesori, 649 de părinţi, 50 de preoţi, 15 poliţişti de frontieră şi 30 de deţinuţi.3. La nivelul judeţului Cluj au fost informaţi despre efectele nocive ale consumului substanţe noi cu efecte psihoactive 525 de elevi şi 21 de profesori.În calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice antidrog, ANA realizează sinteza lunară asupra rezultatelor controalelor efectuate de echipele mixte, conform planului de acţiune elaborat de structura teritorială de poliţie cu sprijinul instituţiilor implicate în aceste activităţi, în baza dispoziţiilor Ordinului comun pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi / sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi / sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123/17.02.2011Astfel, la sfârşitul lunii iulie 2011, pe teritoriul naţional mai funcţionează un număr de 46 de magazine, ceea ce reprezintă o reducere cu aproximativ 70% faţă de numărul de astfel de unităţi care au fost identificate in luna martie a.c.În ceea ce priveşte măsurile de ordin legal adoptate de autorităţi, ca urmare a activităţii desfăşurate de către echipele mixte de control se constată faptul că în perioada februarie – iunie 2011 valoarea totală a amenzilor aplicate a însumat peste 3,98 milioane lei, fiind confiscate peste 30.300 plicuri, 46 capsule si 6 flacoane ce conţineau substanţe psihoactive, confiscări în valoare echivalentă de 687.078 lei. De asemenea, prin activitatea echipelor mixte de control s-a reuşit suspendarea activităţii unui număr de 97 de magazine de comercializare de astfel de produse, precum şi închiderea a 84 de astfel de unităţi. COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE – A.N.A.


Alte articole:
Sari la conținut