O.R.I. la a şaptea reuniune a Comitetului Director al Biroului European de Sprijin pentru Azil

Directorul General al Oficiului Român pentru Imigrări, chestor principal de poliţie dr. Nelu POP, participă, în perioada 18 – 19 iunie a.c., la lucrările Comitetului Director al Biroului European de Sprijin pentru Azil, care se desfăşoară la Malta.În cadrul reuniunii, delegaţiile statelor membre ale Uniunii Europene (UE) vor dezbate subiecte privind situaţia azilului la nivelul UE, implementarea Planului operaţional privind reforma azilului în Grecia, sub mandatul Biroului European de Sprijin în domeniul Azilului, bugetul şi organizarea acestei agenţii, evaluarea activităţilor de relocare în statele membre ale UE, pregătirea profesională acordată de agenţie statelor membre prin intermediul Curriculei Europene de Azil şi dezvoltări în domeniul informaţiilor din ţările de origine. Background:Regulamentul nr.439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 mai 2010 privind înfiinţarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil a intrat în vigoare pe 18 iunie 2010. Ceremonia de inaugurare a Biroului a avut loc la data de 19.06.2011. Misiunile Biroului European de Sprijin pentru Azil sunt următoarele:- facilitarea şi coordonarea cooperării practice în materie de azil între statele membre,- acordarea sprijinului operaţional eficient statelor membre care se confruntă cu presiuni deosebite în ceea ce priveşte sistemele naţionale de azil, – furnizarea asistenţei ştiinţifice şi tehnice pentru elaborarea politicii şi legislaţiei UE, în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra azilului. Oficiului Român pentru Imigrări – Comunicare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content