Peste 100 de instituții pun umărul la proiectul Codului Administrativ

Peste 100 de instituții pilot au fost angrenate în etapa de fundamentare a celui mai amplu și ambițios proiect legislativ derulat la nivelul administraţiei publice din România – scrierea Codului Administrativ al României. Acest demers a fost inițiat de Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și este susținut prin proiectul „Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă” – cod SMIS 2989, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Durata de implementare a proiectului este de 28 luni şi valoarea totală eligibilă de 3.497.534 lei, din care 2.972.903,9 lei (85%) finanţare nerambursabilă din Fondul Social European şi 524.630,1 lei (15%) contribuţie naţională. ”Implicarea atâtor instituții și a reprezentanților societății civile în dezvoltarea unui proiect de act normativ este o premieră pentru România și va asigura relevanța proiectului Codului Administrativ”, a declarat Domnica Focșăneanu, managerul de proiect din cadrul UCRAP. ”Nu este un proces simplu, dar am fost conștienți de necesitatea consultării cât mai multor specialiști pentru a ajunge la un rezultat solid și sperăm ca prin acest proiect să stabilim un reper pentru procesul legislativ din România”. Acest document, odată adoptat de Parlament, va reglementa în mod unitar și coerent domeniul administrației publice din România. UCRAP realizează acest proiect cu ajutorul unui grup de lucru constituit din reprezentanţi ai autorităților și instituțiilor publice, ai societății civile și ai mediului academic, precum și al unui grup țintă identificat în urma unei analize sociologice și care asigură relevanța la nivel de implementare a soluțiilor identificate. Aceste instituții reprezintă trei arii – autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale și instituţii de învăţământ superior de profil. Cele două grupuri au fost consultate până în prezent în cadrul a 12 reuniuni (ateliere de lucru, seminarii și forum de dezbatere). În etapa de fundamentare au fost evidenţiate şi analizate disfuncționalitățile generate de reglementările în vigoare, a fost realizată o analiză comparativă asupra cadrului normativ din domeniul administrației publice de la nivelul a şapte state membre ale Uniunii Europene și au fost identificate, ierarhizate și selectate alternativele de soluţionare a acestor disfuncţionalităţi. ”Un număr de 126 de disfuncționalități au fost identificate în urma evaluării a 145 de acte normative care reglementează domeniul administrației publice din România și care au fost propuse pentru codificare. Membrii echipei din cadrul UCRAP alături de grupul de lucru și grupul țintă au formulat alternative de soluționare din care a fost selectată câte una pentru fiecare disfuncționalitate în parte, în funcție de nouă criterii de evaluare care au inclus stabilitatea legislativă, potențialul benefic asupra mediului economic și social, gradul de soluționare a problemelor constatate, precum şi principiile bunei guvernări”, a mai spus Domnica Focșăneanu. Codificarea legislativă este cel mai complex şi eficient proces de remediere a disfuncţionalităţilor din legislație. Codul Administrativ va reglementa cinci domenii majore: administraţia publică centrală, administraţia publică locală, personalul din administraţia publică, proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile publice. Proiectul Codului Administrativ, demarat în iulie 2009, va fi finalizat în toamna acestui an.


Alte articole:
Skip to content