Precizare alarmă de gradul I

Conform prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în aplicarea prevederilor Planului general de măsuri pentru prezervarea ordinii publice‚ în situaţia desfăşurării unor manifestaţii de protest, de amploare sau cu risc public, generate de nemulţumiri de ordin economico-social ale diferitelor categorii de populaţie, ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin – Traian IGAŞ, a ordonat, începând cu data de 26 octombrie a.c., instituirea măsurilor stabilite pentru gradul I în unităţile implicate în aplicarea măsurilor şi executarea misiunilor destinate menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice. Măsurile stabilite pentru gradul I prevăd asigurarea condiţiilor strict necesare pentru sporirea vigilenţei şi eficienţei în executarea misiunilor permanente si pentru trecerea, în timp scurt, la îndeplinirea unor misiuni specifice, temporare, determinate de evoluţia situaţiei operative. De asemenea, prevăd asigurarea continuităţii conducerii unităţilor implicate în afara orelor de program în unitate, întărirea serviciului de zi, precum şi asigurarea permanenţei la domiciliu a cel puţin o treime din efectivul fiecărei unităţi.Ordinul a fost emis pentru asigurarea bunei desfăşurări a manifestaţiilor de protest din 27 octombrie a.c., în scopul creşterii capacităţii operative, de intervenţie şi al asigurării continuităţii în unităţile implicate în misiunile destinate menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice. Precizăm faptul că afirmaţiile referitoare la o „alarmă de grad zero” vehiculate în mass-media sunt eronate, întrucât un astfel de grad de alarmare nu este prevăzut pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.


Alte articole:
Skip to content