Precizare M.A.I. referitoare la proiectul „Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor de planificare a activităţii şi evaluare a performanţelor manageriale la nivelul Direcţiei Generale Audit

Referitor la informaţiile apărute în mass-media cu privire la proiectul „Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor de planificare a activităţii şi evaluare a performanţelor manageriale la nivelul Direcţiei Generale Audit Intern”, cod SMIS 30244, pentru informarea corectă a opiniei publice precizăm următoarele:Proiectul propus vizează eficientizarea comunicării între Direcţia Generală Audit Intern (DGAI) şi structurile sale teritoriale, reducerea cheltuielilor publice, creşterea gradului de corelare a procesului decizional între DGAI şi structurile teritoriale, măsurarea, evaluarea şi monitorizarea performanţelor manageriale. Bugetul proiectului este de 7.478.713,34 lei (fără TVA), dintre care 6.356.906,34 lei (fără TVA), respectiv 85%, reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă (fonduri europene).În cadrul proiectului va fi implementat un sistem de videoconferinţă la nivel central şi local. Sistemul de videoconferinţă oferă posibilitatea de a reduce cheltuielile legate de transport, cazare, diurnă şi creşte gradul de corelare a procesului decizional. Informaţiile vor fi transmise mai rapid şi în timp util între DGAI şi structurile teritoriale.Procedurile de achiziţii publice vor fi realizate conform prevederilor legale în vigoare.Indicatorii de performanţă urmăriţi pentru evaluarea impactului proiectului sunt:• Creşterea productivităţii muncii cu 35%• Reducerea cheltuielilor de transport, cazare, diurnă cu 30%


Alte articole:
Skip to content