Precizare privind Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.

Referitor la unele aspecte apărute în mass media privind modificarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul m.a.i. nr. 69/2009, Direcţia Informare şi Relaţii Publice este împuternicită să facă următoarele precizări: Constituţia României prevede, la art. 23 alin.(11), că „până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”. Acest principiu a fost transpus în cuprinsul art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în art. 89 alin. (4) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Cadrul normativ intern relativ la ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne este reprezentat de Ordinul m.a.i. nr. 69/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, unele dintre condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească poliţiştii şi cadrele militare în vederea participării la concursuri pentru ocuparea unei funcţii de conducere vacante erau acelea de a nu se afla în curs de urmărire penală, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a nu fi puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.Prin urmare, exista deja o condiţie referitoare la neimplicarea poliţiştilor şi cadrelor militare în fapte penale, fapt ce asigura o selecţie din acest punct de vedere a personalului pentru accederea la o funcţie de conducere.Mai mult, din interpretarea textelor normative relative la condiţiile de ocupare a funcţiilor de conducere vacante, reieșea o situaţie discriminatorie în ceea ce priveşte poliţiştii şi cadrele militare care doresc să participe la un examen/concurs pentru ocuparea unei astfel de funcţii, faţă de cei care ocupă o astfel de funcţie.Exemplificăm în acest sens situaţia unui poliţist/cadru militar care ocupă o funcţie de conducere şi faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale: acesta poate ocupa în continuare o funcţie de conducere întrucât potrivit dispoziţiilor statutare punerea la dispoziţie şi implicit eliberarea din funcţie operează doar în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale/ trimiterii în judecată.Însă, un poliţist/cadru militar faţă de era începută urmărirea penală, deci aflat în aceeaşi situaţie cu cel din exemplul anterior, nu poate participa la un examen/concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere.Precizăm, totodată, faptul că proiectul de modificare a O.m.a.i. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor a parcurs procedura de transparență decizională, fiind publicat la sfârșitul lunii ianuarie pe site-ul www.mai.gov.ro, nefiind formulate observații sau propuneri.Constatându-se faptul că O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor, anterior modificării prin O.m.a.i. nr 13/2013 era în dezacord cu prevederile Legii 360/2002, în temeiul căruia a fost emis, s-a impus emiterea O.m.a.i. 13/2013 pentru punerea în acord a reglementărilor respective.


Alte articole:
Skip to content