Precizări privind înscrierea la concursul de admitere pentru licenţă forma cu frecvenţă –sesiunea 2013

Pentru clarificarea situației semnalate de o serie de candidați, care au urmat și alte forme de învățământ cu finanțare de la bugetul de stat, interesați să participe la concursul de admitere din anul 2013, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” face următoarele precizări:Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 prevede în art. 142 alin.(6) că “o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat”.Pe cale de consecinţă, având în vedere aceste prevederi legale, la concursul de admitere pentru programul de studii de licenţă nu se pot înscrie acele persoane care au beneficiat sau beneficiază de finanţare de la buget pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă. Întrucât Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru Facultatea de Poliție și Facultatea de Pompieri are repartizate doar locuri finanţate de la buget, înscrierea acestor candidați ar produce premisele unei duble finanţări pentru aceeaşi persoană – aspect de natură să conducă la încălcarea vădită a legii.În aceste condiții, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va aplica întocmai prevederile legii educației naționale, cerința prevăzută în art.142 alin.6 din Legea 1/2011 reprezentând o condiție generală, aplicabilă în întregul sistem de învățământ de stat și nu o cerință specifică profilului instituției noastre de învățământ. Academia de Poliție ”Al. Ioan Cuza” – Biroul Relaţii Publice și Cooperare Interuniversitară


Alte articole:
Sari la conținut