Prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului deținătorilor de valori, în atenția Poliției

În primele 4 luni ale acestui an, poliţiştii structurilor de ordine publică au acţionat pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici şi pentru verificarea legalităţii funcţionării prestatorilor de servicii de securitate, precum și pentru îmbunătăţirea modului de executare a serviciului şi sporirea vigilenţei personalului de pază şi protecţie.În perioada ianuarie – aprilie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, polițiștii strucuturilor teritoriale de ordine publică au efectuat, la nivel național, o serie de acțiuni, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere patrimoniului deţinătorilor de valori şi cu privire la legalitatea funcţionării prestatorilor de servicii în domeniul securităţii fizice.Acțiunile au vizat obiectivele care operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică, respectiv unităţi şi instituţii de interes public, unităţi bancare, instituţii de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi I.F.N., societăţi care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet / unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale preţioase, unităţi poştale, staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor, spaţii comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, săli şi incinte de exploatare a jocurilor de noroc, prestatori de servicii de pază şi în sisteme tehnice, dar și alte categorii de unităţi.În perioada analizată, au fost evaluate măsurile de securitate fizică la 17.887 de agenţi economici și instituții publice (sau de interes public) și au fost efectuate 808 controale privind respectarea legislației incidente în domeniul sistemelor de securitate private de către prestatorii de servicii de securitate.Din verificări, a reieșit că majoritatea entităţilor cu cerinţe speciale, respectiv 14.746 de unităţi (82,43%), au implementat cerinţele minimale de securitate fizică în termenul de conformare, îmbunătăţindu-şi astfel nivelul de securitate, fapt care a dus la evitarea producerii unor evenimente negative majore în acest domeniu. În celelalte cazuri, au fost stabilite măsuri şi termene de remediere a neajunsurilor constatate, fiind aplicate 1.143 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.775.000 de lei.Astfel, din totalul celor 5.782 de unităţi şi instituţii de interes public controlate, polițiștii au constatat că peste 80% au implementat cerinţele minimale prevăzute de lege, fiind identificate 123 de unităţi cu sisteme electronice nefuncţionale.Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 239 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 186.700 de lei, dintre acestea 91 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităţilor în cauză, iar 148 prestatorilor de servicii.De asemenea, polițiștii au efectuat 643 de controale la unităţile bancare, constatând că în majoritatea cazurilor au fost implementate cerinţele minimale prevăzute de lege, însă în 7 cazuri sistemele electronice ale obiectivelor nu erau funcţionale.Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 18.000 de lei, 4 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităților și 6 fiind aplicate prestatorilor de servicii.În urma controalelor efectuate la 819 societăţi care au ca obiect de activitate schimbul valutar, polițiștii au constatat că 97% au implementat cerinţele minimale, în 13 cazuri, sistemele electronice ale obiectivelor nu erau funcţionale, fiind dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor.Urmare a deficienţelor constatate, au fost aplicate 28 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 38.100 de lei.În perioada analizată, polițiștii au verificat și 400 de instituţii de creditare din categoria organizaţiilor, pentru deficienţele constatate fiind aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 32.300 de lei.De asemenea, polițiștii au controlat 1.193 de case de amanet/unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale preţioase, constatând că 94% au implementat cerinţele minimale, în 9 cazuri, sistemele de alarmare la efracție ale obiectivelor nefiind funcţionale. Au fost dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor și au fost aplicate 68 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 103.000 de lei.Au fost controlate și 1.760 de unităţi poştale, constatând că 30 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 203 unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.Astfel, polițiștii au aplicat 176 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 170 pentru unităţile poştale şi 6 pentru prestatorul de servicii, cuantumul amenzilor fiind de 383.400 de lei.Au fost efectuate controale la 1.332 de staţii de comercializare a carburanţilor constatând că 92 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 35 de unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.Polițiștii au aplicat 105 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 179.800 de lei, dintre care 86 au fost aplicate unităţilor, iar 19 prestatorilor de servicii.În urma controalelor efectuate la 1.298 de spaţii comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, 95 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 14 unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.Au fost aplicate 148 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 232.800 de lei, dintre care 81 au fost aplicate unităţilor, iar 67 prestatorilor de servicii.Polițiștii au efectuat și 3.037 de controale la săli de jocuri de noroc, constatând că 86% au implementat cerinţele minimale, fiind aplicate 320 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 278 unităţilor şi 42 prestatorilor, în valoare totală de 566.800 de lei.Au mai fost verificate 21 de centre de procesare a numerarului, constatându-se că 5 unităţi au implementat cerinţele minimale. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale, fiind stabilite termene de remediere a deficiențelor constatate.A fost verificată securizarea a 50 de magazine de comercializare a armelor şi muniţiilor fiind identificată o singură unitate, care nu a implementat aceste cerințe. Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.000 de lei.Au fost efectuate 644 de controale la casierii ale furnizorilor de utilităţi, constatându-se că 596 au implementat cerinţele minimale.Au fost identificate 5 cazuri în care sistemele electronice nu erau funcţionale și au fost aplicate 23 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 19.800 de lei.Au fost organizate 908 controale la bancomatele off-site, constatându-se că 887 au implementat cerinţele minimale, iar în 11 cazuri, sistemele electronice ale spaţiilor destinate bancomatelor nu erau funcționale, fiind aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 44.600 de lei.În contextul controalelor desfășurate, polițiștii au verificat și media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective.În ceea ce privește prestatorii de servicii de pază şi în sisteme tehnice, pentru verificarea modului de executare a serviciilor de pază, polițiștii au controlat 312 societăţi specializate, puncte de lucru şi obiective ale acestora.În cadrul acţiunilor, au fost identificate 26 de societăţi ce au încheiat contracte cu tarife nesustenabile şi 11 societăţi ce au angajat personal cu contract part-time (sub 8 ore). De asemenea, s-a constatat că 40 de societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 91 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 147.300 de lei.Au mai fost verificate 186 de societăţi licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei, constatându-se că 5 societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 4 sancţiuni, în valoare de 15.000 de lei.Activităţile de control au cuprins şi modul de organizare şi funcţionare a 41 de dispecerate de monitorizare şi intervenţie (2 dispecerate identificate cu depăşirea timpului de reacţie), fiind aplicate 7 sancțiuni cu amendă, în valoare de 29.000 de lei.În domeniul prestării serviciilor de pază a transportului de valori monetare, au fost controlaţi 165 de prestatori şi 104 transportatori în sistem intern. S-a constatat că 59 de societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 98 de sancţiuni, în valoare de 311.800 de lei.Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punând accent pe legalitatea funcţionării societăţilor de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relații Publice


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

28.439 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

151 de persoane au fost prinse de structurile de ordine publică în momentul sau imediat după săvârșirea unei infracțiuni, detalii aici

521 de șoferi au rămas fără permis de conducere după ce au pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, vezi știrea aici

Peste 28.400 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale, detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore, detalii aici

Bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore. Citiți aici

Activități de prevenire desfășurate la Festivalul CF MOTO DAYS ADVENTURE FEST de la Mioveni. Vezi aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Vezi aici

Sari la conținut