Proces decizional eficient pentru administraţia publică locală

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea de Politici Publice, a început implementarea proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ”.Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv intervalul noiembrie 2009 – octombrie 2011. Obiectivul general îl reprezintă Dezvoltarea unor procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale în vederea adaptării la nevoile comunităţii. Prin obiectivul general urmărit se are în vedere dezvoltarea procedurilor deja existente în practica administraţiei publice locale, îmbunătăţirea funcţionării acestora şi implementarea unor instrumente noi, care sunt deja folosite la nivelul central, astfel încât să genereze un management al ciclului politicilor publice eficient şi eficace. Finalitatea intervenţiei se va concretiza în îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale în vederea adaptării acestuia la nevoile comunităţii.Scopul proiectului se va concretiza în Crearea şi asigurarea unui flux decizional coerent, prin: • îmbunătăţirea procesului de elaborare şi implementare a planificării strategice şi planificării bugetare la nivelul factorilor de decizie din instituţiile publice de la nivel local, în termen de 24 de luni de la iniţierea proiectului;• dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare resursei umane, prin metodele şi instrumentele teoretice şi exerciţiile practice propuse, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului politicilor publice, în termen de 24 de luni de la iniţierea proiectului;• iniţierea procesului de implementare a ciclului politicilor publice în instituţiile publice de la nivel local, prin implementarea instrumentelor decizionale dobândite în cadrul programelor pilot, în termen de 24 de luni de la iniţierea proiectului.Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentanţi a 20 de instituţii publice locale din România – factori de execuţie şi de conducere din departamente cu rol strategic în dezvoltarea locală / regională, după cum urmează:• Consilii Judeţene – Braşov, Brăila, Giurgiu, Harghita;• Primării – Arad, Băileşti, Bistriţa, Bucureşti, Buzău, Caransebeş, Cluj-Napoca, Deva, Gura Humorului, Mangalia, Mediaş, Piatra Neamţ, Târgu-Jiu, Tulcea, Vaslui, Zalău.Total estimat: 120 persoane beneficiari direcţiValoarea totală a proiectului, aprobată prin OMAI nr. 193 din 21.08.2009 este de 8.598.146 lei, din care:• 8.388.146 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului, din care:o 7.129.924,10 lei, valoare finanţată din Fondul Social European, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului;o 1.258.221,90 lei, valoare finanţată din bugetul naţional, reprezentând 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului;• 210.000 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, acoperită din fondurile bugetului de stat.Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 1.391.246,14 lei, acoperită din fondurile bugetului de stat. Persoană de contact: expert Adina ŞIMANDAN, Unitatea de Politici Publice, tel. 021 3037080 int. 10572, e-mail simandan.adina@mai.gov.ro [filename=comunicat_de_presa_2284.doc] [filesize=comunicat_de_presa_2284.doc] Nr. desc.: [downloads=comunicat_de_presa_2284.doc]


Alte articole:
Sari la conținut