Proiectul CRESCEnt – Mind the gap in media CoveRagE and Strategic communication in CasE of security Threats – the development of critical thinking and responsible reaction

Perioada de implementare

01 octombrie 2018 – 31 august 2021

Parteneri:

  • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) – România
  • Kentro Meleton Asfaleias (KEMEA), Center For Security Studies – Grecia
  • Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Informare și Relații Publice (MAI-DIRP) – România
  • Universitatea Rey Juan Carlos (URJC) – Spania

Ziua de marți, 31 august 2021, a marcat închiderea formală a proiectului CRESCEnt, urmând un program de implementare de 24 de luni, acesta fiind extins cu 11 luni în contextul pandemiei de COVID-19. Pe parcursul celor 35 de luni, consorțiul a lucrat la dezvoltarea unui set de activități diverse de învățare și promovare dedicate unei audiențe interesate de domeniul dezinformării și securității. Pe scurt, pe parcursul ultimului an de implementare, au fost realizate următoarele activități:

A 3-a întâlnire transnațională de proiect (3rd Transnational Project Meeting – TPM3)

URJC a organizat a 3-a întâlnire transnațională de proiect, din cadrul proiectului CRESCEnt, în perioada 02-03 iunie 2021. În cadrul acestei întâlniri, partenerii din cadrul consorțiului au discutat despre demersul de implementare a proiectului, analizând activitățile realizate de către fiecare partener și cele trei produse intelectuale realizate. Totodată, partenerii au discutat și au evaluat rezultatele celor două evenimente de multiplicare derulate în Spania și România și au discutat despre demersul de organizare a celui de-al treilea eveniment de multiplicare, ce a avut loc în Grecia. În același timp, partenerii din cadrul proiectului au analizat rezultatele primei și celei de-a doua ediții a cursului online MOOC, puse la dispoziția cursanților prin platforma URJCx și au discutat detaliile de organizare a celei de-a treia ediții, care a demarat la 01 iunie 2021. În final, o parte semnificativă a TPM3 a fost dedicată organizării și implementării activităților virtuale de învățare, care, pe parcursul lunii iunie 2021, au reunit participanți din cele trei țări partenere: Grecia, România și Spania.

Evenimente de multiplicare (Multiplier events)

Cele trei evenimente de multiplicare au fost organizate de către partenerii de proiect, cu scopul creșterii vizibilității proiectului și pentru a disemina produsele intelectuale și activitățile virtuale de învățare. În Spania, evenimentul de multiplicare a avut loc pe 20 mai, fiind organizat de URJC, într-un format hibrid, cu participanți care au audiat atât în format fizic, cât și online, reunind 38 de persoane. În România, evenimentul de multiplicare a avut loc pe 28 mai, fiind organizat în colaborare de ANIMV și MAI-DIRP, în format fizic, cu participarea a 43 de persoane. În Grecia, evenimentul de multiplicare a fost organizat online, pe data de 11 iunie, cu participarea virtuală a 27 de persoane. Toate cele trei evenimente de multiplicare au urmat aceeași structură, fiind divizate în două părți: prima parte a constat în prezentarea scurtă și comprehensivă a rezultatelor și activităților proiectului, în timp ce a doua parte a inclus discuții în format panel cu experți în domeniile cheie vizate prin proiect.

MOOC – Ediția a 3-a

Cursul online MOOC, denumit Strategic Communication to Counter Security Threats in the Dissinformation Era, vizează conștientizarea și dezvoltarea rezilienței la dezinformare, știri false și campanii de influențare ce promovează informații ostile. Acesta urmărește să dezvolte nivelul de cunoaștere și competențele purtătorilor de cuvânt și ale jurnaliștilor (incluzând tineri profesioniști în journalism și domenii conexe) care derulează activități specifice comunicării strategice și raportării cu privire la amenințări de securitate. Cursul a fost dezvoltat de către toți partenerii din proiect și este disponibil pe platforma URJCx. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului au fost derulate trei ediții: prima ediția a avut loc în perioada 01 iunie – 13 iulie 2020, cu 653 de persoane înscrise și 321 absolvenți; a doua ediție a avut loc în perioada 03 noiembrie – 14 decembrie 2020, cu 220 de persoane înscrise și 70 de absolvenți; a treia ediție a avut loc în perioada 01 iunie – 13 iulie 2021, cu 135 de persoane înscrise.

Activități virtuale de învățare (Virtual Learning Activities – VLAs)

Pe parcursul lunii iunie 2021, partenerii au implementat o serie de activități virtuale de învățare (VLAs), vizând să dezvolte nivelul de cunoaștere și competențele purtătorilor de cuvânt și ale jurnaliștilor (incluzând tineri profesioniști în journalism și domenii conexe) care derulează activități specifice comunicării strategice și raportării cu privire la amenințări de securitate. VLAs au fost organizate prin sistem videoconferință, pe parcursul a 5 zile: prima zi a inclus sesiuni intensive de curs oferite de către lectori specialiști din cadrul fiecărei instituții partenere; a doua zi a inclus exerciții aplicative în sesiuni de grup, dezbateri, întrebări și răspunsuri și concluzii; în a treia, a patra și a cincea zi au fost puse la dispoziția participanților sesiuni de interviuri înregistrate cu experți în domeniile vizate prin proiect. VLAs au fost organizate în trei ediții consecutive, în perioadele: 07-11 iunie, 14-18 iunie și 21-25 iunie 2021, cu un total de 211 de participanți.

A 4-a întâlnire transnațională de proiect (4th Transnational Project Meeting – TPM4)

MAI-DIRP (România) a organizat a 4-a întâlnire transnațională din cadrul proiectului CRESCEnt în perioada 07-08 iulie 2021. Fiind finalizate toate activitățile și livrabilele de proiect, partenerii din cadrul consorțiului au reflectat asupra întregului proiect și au discutat impactul proiectului asupra grupurilor țintă vizate. Totodată, partenerii au analizat aspectele administrative aferente, cu scopul finalizării proiectului la final de august 2021.

Ultimul newsletter CRESCEnt

Pe parcursul lunii septembrie 2021, în contextual încheierii proiectului CRESCEnt, va fi publicat un newsletter final, detaliind toate activitățile derulate. Pentru a primi newsletter-ul, vă invităm să vă înscrieți la categoria News & Events pe https://crescentproject.eu/, sau să ne urmăriți pe pagina de Facebook CRESCEnt (CRESCEnt Project) și pe Twitter (@CRESCEnt_EU).

CRESCEnt_Final Press Release_31.08.21


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

14 persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI. Detalii aici

Pentru siguranța frontierei de stat, polițiști de frontieră au acționat cu 913 mijloace de mobilitate.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 784 de conducători auto

Aplicația eDAC își dovedește utilitatea și eficiența: 34 de alerte au fost semnalate

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Sari la conținut