Protocol de colaborare între Poliţia Română şi băncile comerciale pentru prevenirea infracţionalităţii financiar bancare

Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Română a Băncilor au încheiat astăzi, 20 septembrie 2011, un Protocol de Colaborare al cărui scop este îmbunătăţirea cooperării între Poliţia Română şi băncile comerciale pentru prevenirea şi descurajarea infracţionalităţii îndreptate împotriva instituţiilor financiar bancare din România. Părţile semnatare, Inspectoratul General al Poliţiei Române, reprezentat prin chestor de poliţie dr. Liviu Popa şi Asociaţia Română a Băncilor, reprezentată prin domnul Radu Graţian Gheţea, preşedinte, şi-au propus să colaboreze, în condiţiile legii şi conform atribuţiilor fiecăreia, în domeniul asigurării şi creşterii nivelului de securitate la nivelul sistemului financiar bancar prin acţiuni specifice de prevenire şi combatere a infracţionalităţii. Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin încheierea protocolului de colaborare vor fi organizate întâlniri la nivel de experţi în care se vor identifica cele mai adecvate soluţii tehnice şi logistice în domeniu.Prin intermediul acestui protocol se creează un cadru de cooperare bilateral care să asigure şi să promoveze poziţii comune privind aplicarea prevederilor legale în vigoare, precum şi elaborarea de noi reglementări prin care să se menţină concordanţa permanentă cu prevederile similare aplicate de legislaţia statelor membre UE şi a Acquis-ului Comunitar.La eveniment, pe lângă părţile semnatare, au mai participat reprezentanţi ai conducerii Băncii Naţionale a României şi membri ai Comisiei de securitate bancară din cadrul ARB.I.G.P.R. – Centrul de Informare şi Relaţii Publice


Alte articole:
Skip to content