Şedinţă de colegiu a M.A.I.

Astăzi, 17 februarie a.c., la sediul M.A.I., în prezenţa ministrului Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian IGAŞ, a avut loc prima şedinţă de colegiu a Ministerului Administraţiei şi Internelor, din anul în curs an. La activitate au participat secretarii de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şefii direcţiilor din aparatul central, ai structurilor subordonate M.A.I., precum şi cei ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi, respectiv, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Pe ordinea de zi a întrunirii de lucru, au fost prezentate şi discutate analize şi informări privind aderarea României la Spaţiul Schengen, stadiul implementării măsurilor circumscrise Planului de la Prum, creşterea gradului de securizare a frontierei externe şi evoluţii privind cooperarea de resort în zona Mării Negre. Pe agenda întâlnirii, s-au aflat subiecte legate de modalităţi concrete pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate comunităţii, în special creşterea eficienţei acţiunilor pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea cu fermitate a faptelor antisociale, în context fiind abordate teme legate de dotarea structurilor de ordine şi siguranţă publică, precum şi aspecte privind migraţia ilegală în sud-estul Europei. De asemenea, în scopul eficientizării acţiunilor de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale, a fost analizată posibilitatea dispunerii unor măsuri concrete de pregătire, formare şi specializare a personalului cu atribuţii în domeniu, precum şi modalităţi de îmbunătăţire a colaborării cu celelalte instituţii de aplicare a legii.


Alte articole:
Skip to content