Șeful DOSP, Anghel Andreescu, la Reuniune a Grupului de coordonare a Strategiei Naţionale privind Imigrația

Secretarul de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, Anghel Andreescu, a participat miercuri, 21 noiembrie a.c., la cea de-a XXXII-a Reuniune a Grupului de coordonare a implementării Strategiei Naţionale privind Imigraţia. În deschiderea reuniunii, preşedintele grupului, Anghel Andreescu, a precizat că migraţia este un fenomen inevitabil al lumii actuale, nu trebuie privit ca o ameninţare, ci ca un fenomen care, bine gestionat, poate juca un rol important în dezvoltarea economică a ţărilor de destinaţie şi în reducerea sărăciei din ţările de origine ale imigranţilor.“Autorităţile române cu atribuţii în domeniul imigraţiei trebuie să intensifice activitatea de atragere a acelor categorii de imigranţi care pot contribui la acoperirea unor domenii deficitare, cu impact direct în dezvoltarea economică şi în strânsă corelare cu politicile şi documentele programatice adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum şi cu respectarea drepturilor imigranţilor” a subliniat Secretarul de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, Anghel Andreescu.În cadrul alocuţiunii, oficialul M.A.I. a menţionat faptul că, România se va alinia politicilor Uniunii Europene în domeniu şi va manifesta solidaritate şi o împărţire corectă a responsabilităţilor cu statele membre, inclusiv în ceea ce priveşte implicaţiile financiare rezultate din aplicarea acţiunilor comune.În contextul aderării României la Spaţiul Schengen, alinierea politicilor naţionale în domeniul migraţiei şi azilului la cele comunitare constituie o prioritate în scopul creării unui spaţiu de securitate şi justiţie.La şedinţa de lucru au mai participat inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Sănătăţii, Institutului Naţional de Statistică şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. * * * În vederea implementării Strategiei Naţionale privind Imigraţia pe perioada 2011-2014, aprobată prin H.G. nr.498/2011, conform propunerilor formulate de instituţiile membre ale Grupului, a fost întocmit proiectul planului de acţiune pe anul 2013, document care, după consultarea acestora, va fi transmis Direcţiei Generale Juridice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea promovării în procesul avizării interinstituţionale. Planul de acţiune pe anul 2013 reprezintă un mijloc de stabilire a activităţiilor concrete care să conducă la creerea unui sistem flexibil de stopare a fenomenului migraţionist aflat în continuă creştere, în vederea atingerii standardelor impuse de statutul de stat membru al Uniunii Europene şi a obiectivelor asumate de România pentru aderarea la Spaţiul Schengen.


Alte articole:
Skip to content