“Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025

“Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025

Ministerul Afacerilor Interne (Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor) în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Autoritatea pentru Digitalizarea României, au implementat proiectul “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025..

Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare, Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Un rol important în implementarea proiectului l-a avut sprijinul acordat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Anul 2023 a reprezentat pentru Ministerul Afacerilor Interne materializarea eforturilor depuse în ultimii ani pe linia digitalizării și guvernării electronice. Astfel, începutul de an a fost marcat de lansarea portalului HUB de servicii (care reprezintă nucleul              digitalizării MAI), prin aceea că aduce într-un singur loc toate serviciile publice           electronice furnizate de structurile Ministerului, atât cele destinate cetățenilor și          mediului de afaceri, cât și cele care se adresează personalului instituției), urmat de utilizarea, la finalul acestui an, a sistemului implementat în cadrul proiectului de stare civilă-SIIEASC.

Proiectul SIIEASC a avut ca obiectiv general informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații de stare civilă pentru cele 4 evenimente primare de viață: naștere, căsătorie, divorț și deces.

Atât obiectivele cât și indicatorii asumați în cadrul proiectului au fost îndepliniți în proporție de 100%.

Perioada de implementare: 65 de luni, începând cu data de 25 iunie 2018.

Valoarea totală a proiectului a fost de 184.920.864,06 lei  cu TVA, din care 155.964.263,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC),  28.952.894,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din bugetul național și 3.705,81 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Reducerea timpului necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă și a cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale legate de un număr de 5 servicii, pentru cele 4 evenimente primare de viață: naștere, căsătorie, divorț, deces;
 2. Creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale și locale care prelucrează informații de stare civilă specifice serviciilor corelate cu cele 4 evenimente de viață primare;
 3. Eliminarea redundanțelor informaționale existente în sistemele locale și centrale care prelucrează informații de stare civilă;
 4. Digitizarea documentelor de stare civilă emise în perioada 01.01.1921- 31.12.2020, aferente evenimentelor de viață primare: naștere, căsătorie, divorț, deces;
 5. Stocarea electronică și gestiunea arhivistică a documentelor digitizate;
 6. Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile;
 7. Punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar dezvoltării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.

 

Rezultatele proiectului:

 • Prin Implementarea sistemului informatic central s-au realizat:
  • Informatizarea fluxurilor de stare civilă și asigurarea accesului instituțiilor publice abilitate de lege la datele/informațiile din SIIEASC – punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar dezvoltării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă;
  • Reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor ca urmare a eliminării corespondenței letrice între instituții;
  • Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile;
 • Dotarea tuturor oficiilor de stare civilă – 3.687 complete alcătuite din stații de lucru și multifuncționale au fost configurate, distribuite, instalate și puse în funcțiune la sediile UAT-urilor și structurilor subordonate DGEP;
 • Proiectarea, implementarea și operaționalizarea subsistemului de acces la serviciile furnizate de SIIEASC – prin sistemul de comunicații implementat de partenerul STS sunt asigurate comunicațiile dintre sediile Birourilor de Stare Civilă /Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor aflate în Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și nodul central al SIIEASC;
 • Constituirea arhivei electronice cu actele de stare civilă întocmite în perioada 01.01.1921- 31.12.2020 (68.565.735 de acte de stare civilă digitizate);
 • Achiziționarea a 42 de ghișee mobile capabile să asigure preluarea documentelor, actualizarea bazei de date și eliberarea certificatelor de stare civilă în comunitățile din categoria celor considerate vulnerabile, pentru dotarea direcțiilor județene.

Indicatori din proiect

Indicatori de realizare

Denumire indicator Valoare țintă Valoare obținută
Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online 4 4
Număr de acte de stare civilă digitizate prin proiect 50.000.000 68.565.735 acte digitizate
Entități publice la care s-a finalizat implementarea proiectului 4 4

Indicatori de rezultat – se cuantifică la finalul perioadei de sustenabilitate

Denumire indicator Valoare
Utilizatori de aplicații și servicii digitale 5.000
Entități publice care utilizează, accesează, actualizează bazele de date/aplicațiile puse la dispoziție prin proiect 3.188

Principalele entități care beneficiază de implementarea proiectului:

 • Autorități implicate în fluxurile de emitere a documentelor de stare civilă în noul sistem
  • Ministerul Afacerilor Interne
  • Ministerul Afacerilor Externe
  • Ministerul Apărării Naționale
  • Ministerul Sănătății
  • Ministerul Justiției
  • Institutul Național de Statistică
  • Uniunea Națională a Notarilor Publici
  • Consiliul Judetean – SPJEP
  • Consiliul Local – SPCLEP
  • Ofițeri de Stare Civilă (UAT)
 • Beneficiari cu dreptul de consultare a unor date de stare civilă:
  • Instituții ale statului
  • Cetățeni

 

Descarcă broșura: Click Aici

 

Ministerul Afacerilor Interne, Piața Revoluției Nr. 1A, sector 1 București, www.mai.gov.ro, e-mail: contact.siieasc@mai.gov.ro

 

Competitivi împreună!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

ULTIMA
ORĂ

28 de persoane au fost salvate în urma intervențiilor efectivelor MAI

Acțiuni în zona aeroporturilor, pentru verificarea transportului de persoane. Detalii aici

Cooperare polițienească pentru combaterea criminalității. Citește mai mult

Peste 8 milioane de accesări ale HUB-ului de servicii al MAI. Detalii aici

Sari la conținut