Societăţile de pază şi protecţie, verificate de poliţişti

În urma verificărilor efectuate, aproape 500 de societăţi de pază şi protecţie au fost sancţionate ca urmare a deficienţelor constatate în organizarea şi funcţionarea activităţii.Pentru neregulile constatate au fost retrase aproape 50 de atestate profesionale, aproape 200 de agenţi de pază au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea de fapte penale, iar peste 4.300 au fost sancţionaţi pentru alte abateri. Pe tot parcursul anului trecut, poliţiştii au acţionat pentru verificarea prestatorilor de servicii de pază şi protecţie, pentru eficientizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite de aceste unităţi, potrivit competenţelor conferite de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.La sfârşitul anului, în cursul lunilor noiembrie – decembrie 2010, poliţiştii au iniţiat o acţiune la nivel naţional pentru evaluarea activităţii tuturor sediilor centrale, sucursalelor şi punctelor de lucru aparţinând societăţilor specializate de pază şi protecţie, licenţiate de IGPR.Controalele au vizat legalitatea funcţionării societăţilor respective şi reactualizarea evidenţelor, evaluarea eficienţei serviciilor prestate, verificarea legalităţii încadrării şi folosirii personalului angajat, existenţa armamentului şi a modului de folosire şi păstrare, modalitatea de realizare efectivă a transporturilor de valori şi respectarea planurilor de pază avizate de poliţie.Astfel, au fost verificate şi controlate peste 1500 sucursale sau puncte de lucru ale societăţilor specializate de pază, 380 de dispecerate de monitorizare, aproape 1700 de puncte de încărcare – descărcare valori monetare, aproape 620 de transporturi de valori (73 efectuate pe timp de noapte) şi 850 autovehicule care transportă valori monetare.În perioada analizată, poliţiştii au constatat 3.119 de abateri comise de către personalul de pază şi 95 de infracţiuni în legătură cu serviciul. De asemenea, au fost retrase 49 de atestate profesionale, 192 agenţi de pază au fost trimişi în judecată, iar 4.318 au fost sancţionaţi contravenţional.În urma deficienţelor constatate în organizarea şi funcţionarea societăţilor specializate de pază au fost aplicate 488 de sancţiuni contravenţionale, din care 346 conducătorilor societăţilor specializate de pază şi 142 personalului de pază. Totodată, au fost constatate şapte infracţiuni prevăzute de Legea nr.333/2003. Pentru aspectele negative evidenţiate pe linia transporturilor de valori poliţiştii au aplicat conducătorilor unităţilor economice 45 de sancţiuni contravenţionale.Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punându-se accent pe legalitatea funcţionării societăţilor specializate de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE – I.G.P.R.


Alte articole:
Skip to content