Statistică evidenţa persoanei 2011

În anul 2011, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au eliberat 2.186.783 acte de identitate, cu 6.5% mai mult faţă de 2010, dintre care 2.097.376 cărţi de identitate şi 89.407 cărţi de identitate provizorii. Pentru a veni în sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situaţie materială precară ori care domiciliază în localităţi aflate la distanţe mari faţă de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a organizat, anul trecut, aproape 6.000 de deplasări în teren, pentru preluarea imaginii cetăţenilor cu aparate foto-digitale, precum şi pentru verificarea/preluarea documentelor prezentate în susţinerea cererilor. În urma acestor acţiuni, au fost soluţionate 30.571 cereri ale cetăţenilor pentru eliberarea actelor de identitate. De asemenea, pentru problemele romilor pe linia punerii în legalitate cu certificate de stare civilă şi cu acte de identitate, în colaborare cu organele de poliţie şi consilierii locali/judeţeni, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au eliberat 23.979 cărţi de identitate şi 2.386 certificate de stare civilă. În ceea ce priveşte soluţionarea cererilor cetăţenilor români aflaţi în străinătate, în anul 2011 au fost atribuite 15.487 coduri numerice personale, au fost aprobate 13.363 înscrieri de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă, ca urmare a modificărilor intervenite în străinătate în statutul civil al persoanelor (căsătorie, deces, schimbare nume/prenume, adopţie, recunoaşterea/tăgăduirea paternităţii, încuviinţare purtare nume) şi au fost transmise, la solicitare, 4.842 certificate de stare civilă (naştere, căsătorie, deces). Totodată, la solicitarea autorităţilor din străinătate, precum şi din oficiu, în baza tratatelor şi acordurilor încheiate de România cu alte state, au fost transmise, de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, 1.037 extrase de pe actele de stare civilă române, pentru uz extern şi 1.483 certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, necesare apărării intereselor cetăţenilor români în străinătate sau pentru valorificarea unor drepturi. În Registrul unic al certificatelor de divorţ prin acordul soţilor, gestionat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date au fost înregistrate, în anul 2011, 9.249 certificate de divorţ – 5.815 în mediul urban, dintre care 2.247 în municipiul Bucureşti, şi 1.187 în mediul rural. Cele mai multe cereri de divorţ au fost depuse la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor (6.049), iar diferenţa de 3.200 la Birourile notariale.


Alte articole:
Sari la conținut