Transparenţă Decizională

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor este interesat în participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative. Astfel, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico – sociale a zonei „Delta Dunării”. Textul actului normativ amintit este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. * * * . Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dgrcl@mai.gov.ro, până la data de 16.12.2010.


Alte articole:
Sari la conținut