Transparenţă decizională/ Proiectul HG privind aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Bucureşti la 8 iunie 2011, pentru aplicarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007.Documentul conţine, printre altele, dispoziţii referitoare la identificarea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru realizarea readmisiei persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, modalităţile de răspuns la cererile de readmisie, de returnare în procedură accelerată, precum şi de transmitere a cererilor de tranzit, condiţiile efectuării returnării sub escortă a persoanei care face obiectul readmisiei sau tranzitului, o serie de prevederi financiare şi procedurale, precum şi la nominalizarea autorităţilor competente. Mai multe informaţii despre proiectul de act normativ şi aspectele propuse a fi reglementate puteţi afla accesând pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, www.mai.gov.ro, secţiunea Transparenţă decizională. Totodată, documentul este afişat şi poate fi consultat la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, până la data de 27.10.2011.


Alte articole:
Skip to content