Întrevederea secretarului de stat Bogdan Tohăneanu cu prefectul Poliţiei din Paris, Bernard BOUCAULT

Joi, 04 aprilie a.c., secretarul de stat, Bogdan TOHĂNEANU, a primit la sediul M.A.I., o delegaţie condusă de prefectul Poliţiei din Paris, Bernard BOUCAULT.Principalele subiecte abordate au vizat cooperarea poliţienească şi problematica minorilor români neînsoţiţi aflaţi pe teritoriul francez.În cadrul întrevederii a fost evidenţiată excelenta cooperarea operativă care a condus la înregistrarea de progrese în combaterea infracţionalităţii comise pe teritoriul francez de unii cetăţeni români, inclusiv minori. Un rezultat concret al conlucrării poliţieneşti este reprezentat de scăderea, în anul 2012, a infracţionalităţii comise de cetăţenii români atât la nivel naţional, cât şi în regiunea pariziană, precum şi în toate direcţiile teritoriale.Partea franceză a mulţumit pentru demersurile angajate în soluţionarea cazurilor de delincvenţă şi pentru efortul depus prin detaşarea unui număr mare de poliţişti români care, prin activitatea lor, au contribuit la identificarea, în special la Paris, a unui număr mare de minori români, autori de infracţiuni.Totodată, oficialul francez a subliniat că are în vedere consolidarea cooperării poliţieneşti şi a solicitat prelungirea dispozitivului de poliţişti români detaşaţi în Franţa cu încă un an. De asemenea, detaşarea de poliţişti care vor efectua misiuni de patrulare pe perioada estivală, în funcţie de necesităţi şi cazuistica aflată pe rol, va face obiectul unui protocol de cooperare. În acelaşi context, a fost adusă în discuţie identificarea de fonduri europene care să permită finanţarea activităţilor prevăzute în cadrul conlucrării operative.La rândul său, oficialul român a subliniat că modul de cooperare derulat cu Franţa este un exemplu de bune practici care a fost aplicat de M.A.I. şi în relaţia de colaborare cu alte state europene.Un alt aspect adus în discuţie de oficialii români a fost cel referitor la necesitatea analizării şi la nivel legislativ a măsurilor care pot fi puse în practică, întrucât reţelele care exploatează minori speculează foarte bine lacunele legilor în vigoare.În acelaşi context, partea română a mai subliniat că în prezent, datorită rezultatelor obţinute cu sprijinul reprezentanţilor Poliției Române detaşaţi în Franţa, se poate trece la etapa următoare, respectiv crearea de echipe comune de investigaţii, derularea de anchete comune atât în Franţa, cât şi în România, care să conducă la dezmembrarea reţelelor de criminalitate.Din delegaţia franceză au făcut parte ambasadorul Franţei la Bucureşti, E.S. Philippe GUSTIN, director adjunct al Direcţiei de Cooperare Internaţională din cadrul MI francez, Laurent DEMOLINS, director de cabinet al prefectului de poliţie, Frédéric ROSE.La întrevedere, din partea M.A.I., au participat şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef de poliţie Marian TUTILESCU şi inspectorul general al Poliţiei Române, chestor şef de poliţie Petre TOBĂ.


Alte articole:
Skip to content