Noi voluntari antidrog de Ziua Internațională a Voluntariatului

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, sarbatorite în întreaga lume pe data de 5 decembrie, directorul Agentiei Nationale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, a decernat certificatele de participare la sesiunea de formare derulată la sediul agentiei în perioada 5 – 11 iunie 2012. Obiectivul sesiunii de formare l-a reprezentat crearea unei reţele de persoane-resursă la nivelul comunităţilor locale, persoane informate şi instruite pentru a disemina informaţii corecte şi relevante în domeniul drogurilor.Astfel, 23 de studenţi din cadrul Universităţii Spiru Haret au devenit voluntari antidrog, aceştia reprezentând primul val de beneficiari ai Manualului Informat, Dispus, Capabil, care va fi utilizat cu succes la nivelul întregii ţări. Manualul, realizat de specialişti din cadrul Agentiei Nationale Antidrog şi cu sprijinul Asociaţiei pentru Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv din Bacău, a fost elaborat după rigori ştiinţifice, fiind destinat formatorilor Agentiei Nationale Antidrog, dar şi altor specialişti în domeniu. * * * Voluntariatul, ca activitate desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, reprezintă o formă de participare civică şi este modalitatea prin care se facilitează implicarea formalizată în viaţa socială. Activitatea de voluntariat contribuie la dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale. Fiecare acţiune responsabilă şi în acord cu obiectivele instituţionale a voluntarilor antidrog conferă substanţă contribuţiei generale a societăţii civile la implementarea politicilor din domeniul drogurilor, dezvoltarea unor abordări inovatoare bazate pe o imagine realistă a nevoilor concrete de la nivelul comunităţii. De asemenea, acţiunile voluntarilor antidrog contribuie la continuitatea activităţilor iniţiate de sectorul guvernamental în domeniul prevenirii consumului de droguri în comunitate, tratamentului dependenţei şi reabilitării consumatorilor de droguri.Metodologia de lucru cu voluntarii, elaborată în cadrul Agentiei Nationale Antidrog, oferă cadrul organizat şi standardizat de lucru cu această categorie de persoane, prezentând în detaliu procedura de dobândire a calităţii de voluntar antidrog, precum şi modalităţile de formare iniţială şi continuă a voluntarilor antidrog. Astfel, instituţia noastră organizează sesiuni de formare specifică a voluntarilor antidrog înregistraţi în evidenţele instituţiei în cadrul cărora se vor oferi informaţii despre voluntariatul antidrog, tipurile de activităţi în care se pot implica voluntarii, idei de programe de voluntariat, modalităţile de recrutare şi formare voluntari, managementul voluntarilor, designul şi evaluarea programelor de voluntariat, exemple de bune practici în ceea ce priveşte contribuţia voluntarilor la campaniile de prevenire a consumului de droguri derulate de Agenţia Naţională Antidrog până în prezent, precum şi o formare iniţială în domeniul drogurilor.Să fii voluntar antidrog înseamnă să câştigi experienţă profesională, să utilizezi cunoştinţe sau abilităţi pe care nu le foloseşti în alt mediu profesional, să faci parte dintr-o organizaţie cu rol de coordonare în domeniul drogurilor, să înveţi lucruri noi şi să îţi formezi deprinderi utile, să fii implicat în mod responsabil în activităţi de prevenire a consumului de droguri. A fi voluntar antidrog înseamnă în primul rând a înţelege problemele actuale ale comunităţii în care trăieşti. De aceea, Agenţia Naţională Antidrog te invită să te alături celor peste 5000 de voluntari antidrog de la nivel naţional şi să contribui la reducerea fenomenului drogurilor din România. Pentru a deveni voluntar antidrog nu trebuie decât să te adresezi Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) din judeţul/sectorul tău. Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!A.N.A. – COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE


Alte articole:
Skip to content