Proiect act normativ privind acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011.Prin proiectul de act normativ se propune instituirea unor norme cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea ajutorului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, precum şi plata contribuţiilor sociale aferente. În vederea asigurării încadrării în cheltuielile de personal aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, sumele aferente plăţii ajutorului şi contribuţiilor sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform derogării prevăzute de art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011.În esenţă, prin proiectul supus dezbaterii publice se are în vedere reglementarea unor aspecte care privesc modalitatea şi documentaţia necesară înregistrării beneficiarilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi situaţiile de stabilire, suspendare şi repunere în plată după suspendare, respectiv încetare a plăţii ajutorului.Totodată sunt propuse pentru a fi reglementate legal, aspecte privind perioada pentru care se acordă ajutorul, documentaţia necesară, precum şi obligaţiile beneficiarilor după stabilirea dreptului la ajutor.Mai multe informaţii despre proiectul de act normativ şi aspectele propuse a fi reglementate puteţi afla accesând pagina de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor, www.mai.gov.ro, secţiunea Transparenţă decizională. Totodată, document este afişat şi poate fi consultat la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 13.10.2011. * * * În scopul asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului, aşa cum este definit prin prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin Legea nr. 15/2008, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011.Prin actul normativ menţionat s-a stabilit, printre altele, şi acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 21 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.Potrivit dispoziţiilor în cauză, dacă personalul vizat este apt de muncă, dar nu se poate încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii, beneficiază de plata unui ajutor, stabilit în raport cu vechimea efectivă în calitate de personal militar/poliţist, calculat în funcţie de salariul funcţiei de bază avut în luna schimbării poziţiei de activitate (50% din salariul funcţiei de bază, la vechime efectivă cuprinsă între 1 şi 5 ani, 55% din salariul funcţiei de bază, la vechime efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusiv, respectiv 60% din salariul funcţiei de bază , la vechime efectivă de peste 15 ani).Menţionăm faptul că prevederile OUG nr. 54/2011 derogă de la dispoziţiile legale în vigoare în 2011, potrivit cărora normele privind acordarea ajutoarelor la încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. Potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011, modul de aplicare a prevederilor alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, conform cărora drepturile prevăzute la art. 21 alin. (2)-(5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 se acordă personalului vizat ale cărui raporturi de serviciu încetează, respectiv este trecut în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin norme metodologice elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


Alte articole:
Sari la conținut