Rezultatele raportului Corpului de Control al M.A.I. privind activitatea desfăşurată de către DGPMB

Viceprim-ministrul Dan Nica, ministrul administraţiei şi internelor a aprobat astăzi, 29 aprilie 2009, raportul Corpului de Control al M.A.I. privind activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (D.G.P.M.B.), domeniile verificate fiind modul de asigurare a liniştii şi ordinii publice şi activităţile de supraveghere a grupărilor infracţionale precum şi a găştilor de cartier. Controlul s-a desfăşurat în perioada 4 martie – 10 aprilie 2009.În urma controlului, care a vizat perioada 2007-2008 şi care s-a derulat la toate secţiile de poliţie, au rezultat o serie de deficienţe, astfel:În domeniul ordine publicăNu au fost gestionate în mod corespunzător forţele de ordine publică (poliţie şi jandarmerie) iar acţiunea acestora nu a fost derulată în sistem integrat. Ineficienţa dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică este demonstrată de următoarele date:- pe linia tâlhăriilor stradale, procentul de prindere în flagrant a fost de 13,47% în 2007 şi de numai 10,86% în 2008;- pe linia furturilor stradale (total), procentul prinderilor în flagrant a fost de 5,08% în 2007 şi 4,60% în 2008; – pe linia furturilor din auto, procentul de constatare în flagrant a fost de 3,67% în 2007 şi de numai 3,22% în 2008;- pe linia furturilor din buzunare, genţi, poşete procentul prinderilor în flagrant a fost de 11% în 2007 şi doar 7,14% în 2008; – pe linia furturilor de autoturisme, numărul faptelor constatate în flagrant a fost de 3,46% în anul 2007 şi 2,72% în anul 2008.Aceste rezultate au determinat luarea la începutul acestui an a deciziei de acţiune în sistem integrat, prin patrule mixte de ordine publică, decizie care s-a materializat în ACŢIUNEA STRADA 2009. Derularea acestei acţiuni a crescut în mod simţitor procentul faptelor constatate în flagrant.Monitorizarea necorespunzătoare a grupurilor de tip „la colţul străzii sau scară de bloc” şi „găşti de cartier”. La nivelul Capitalei, în anul 2008 au fost identificate de către poliţiştii de ordine publică un număr de 68 grupuri de tipul „la colţul străzii sau scară de bloc”, şi 54 de grupuri din sfera „găştilor de cartier”, cu o medie de 9 grupuri/sector. Cu aportul lucrătorilor de ordine publică, din cele 122 grupuri au fost destructurate 50, ceea ce presupune ca multe dintre aceste grupuri, care sunt surse potenţiale de criminalitate juvenilă, nu sunt identificate şi monitorizate în mod corespunzător. Gestionarea necorespunzătoare la nivelul unor secţii de poliţie a modului de intervenţie pentru soluţionarea sesizărilor cetăţenilor, inclusiv al celor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Astfel, s-a constatat că nu s-a reuşit impunerea unui mod unitar de lucru la nivelul tuturor secţiilor de poliţie, menit să asigure un control eficient asupra activităţilor desfăşurate pe linia intervenţiei şi soluţionării sesizărilor prin S.N.U.A.U. 112.Superficialitatea ofiţerilor cu atribuţii în domeniul coordonării, controlării şi evaluării activităţii poliţiştilor din cadrul structurilor de ordine publică. În ceea ce priveşte activitatea structurilor de investigaţii criminale:Urmare a lipsei de informaţii nu sunt identificate şi supravegheate elementele potenţial periculoase, pretabile la săvârşirea de infracţiuni cu pericol social ridicat. Astfel, din numărul total al persoanelor aflate în supraveghere, numai pentru aproximativ 30% s-au formulat propuneri de trimitere în judecată unităţilor de Parchet.Creşterea alarmantă a dosarelor rămase în evidenţă cu A.N., respectiv cu 44,19% în perioada 2007-2008Deficienţele constatate în activitatea de culegere a informaţiilor şi de supraveghere a grupurilor infracţionale au favorizat apariţia unor situaţii negative şi proliferarea dezvoltarea fenomenului infracţional „de grup”, fapt ce a adus atingere unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor, dar şi imaginii instituţiei Poliţiei. Pentru stabilirea percepţiei cetăţenilor faţă de activitatea Poliţiei Capitalei s-a realizat un sondaj de opinie de către Centrul de Psihosociologie al MAI, în perioada 05.03.-12.03.2009, pe un eşantion de 696 persoane (cu o eroare de eşantionare de 3,71%). În urma sondajului a rezultat faptul că prezenţa poliţiştilor în stradă este percepută ca redusă, cetăţenii considerând că ar fi necesare mai multe patrule de poliţie pedestre care să asigure ordinea şi siguranţa publică.Conform răspunsurilor celor intervievaţi, principalele fenomene infracţionale care au o frecvenţă mai mare sunt furturile de bani, acte, telefoane, spargerea/furtul maşinii şi agresiunile în spaţii publice.Din sondaj a mai rezultat că implicarea poliţiştilor în combaterea infracţiunilor şi încălcărilor legii constituie un aspect problematic al activităţii Poliţiei Capitalei. În urma acestor concluzii, ministrul Dan Nica a dispus declanşarea procedurii de cercetare prealabilă faţă de 23 de poliţişti, toţi cu funcţii de conducere, de la nivelul secţiilor de poliţie din Capitală, astfel: 7 şefi de secţie, 5 adjuncţi şef secţie, 8 şefi birou Ordine Publică, 3 şefi birou Investigaţii Criminale.Totodată, 68 de ofiţeri ai DGPMB, toţi cu funcţii de conducere, au fost atenţionaţi (5 şefi sector, 6 adjuncţi şef sector, şeful Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul DGPMB, şeful Biroului Investigare grupuri criminale din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale, 15 şefi de secţie, 13 adjuncţi şefi de secţie, 6 şefi servicii Investigaţii Criminale de la sectoare, 2 şefi servicii Investigarea Fraudelor de la sectoare, 12 şefi birouri Ordine Publică, 7 şefi birouri Investigaţii Criminale). Pentru remedierea acestor deficienţe grave a fost întocmit un plan de măsuri a cărui eficienţă va fi verificată în termen de 6 luni.


Alte articole:
Sari la conținut