Transparenţă decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

Sari la conținut