Reuniunea Comitetului de Miniștri al Convenției de Cooperare Polițienească pentru Europa de Sud-Est (PCC-SEE)

Președinția română a Convenției de Cooperare Polițienească pentru Europa de Sud-Est (PCC-SEE) a organizat în perioada 20-21 iunie 2023, la București, cea de-a 23-a reuniune a Comitetului de Miniștri al PCC SEE.

La acest eveniment, au participat, pe lângă delegațiile statelor contractante ale PCC SEE, reprezentanți ai Germaniei și ai Centrului Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF), oficiali ai DG DIGIT, EUROPOL, EUCARIS, Agenției FRONTEX, Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST), CEPOL, organizații internaționale OIM și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), precum și organizații regionale relevante pentru cooperarea polițienească, respectiv Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii (SELEC), Platforma Comună de Cooperare (JCP), Inițiativa de Guvernare Integrativă  în materie de Securitate Internă (IISG) și Inițiativa Regională Anticorupție (RAI).

Agenda celei de-a 23-a reuniuni a Comitetului de Miniștri al PCC SEE a vizat subiecte complexe și de maxim interes aflate pe agenda europeană, respectiv combaterea traficului de migranți prin Balcanii de Vest și impactul războiului din Ucraina asupra cooperării polițienești.

Principalele repere ale discuțiilor au urmărit necesitatea coordonării constante între toți actorii implicați. Schimbul operativ de date și informații trebuie să fie noțiunea cheie pentru asigurarea unui climat de securitate în interiorul Uniunii Europene, în Balcanii de Vest și în Republica Moldova. O altă concluzie importantă este că trebuie să implementăm și mai multe proiecte împreună cu EUROPOL, CEPOL, EUROJUST, FRONTEX și în sinergie cu celelalte organizații regionale, pentru creșterea stabilității și prosperității în regiunea de SEE a Europei.

În cadrul dialogului multilateral, participanții au agreat să întreprindă eforturi coordonate pentru a preveni eventuale fenomene de criminalitate transnațională asociate războiului, inclusiv după încheierea acestuia, dar și pentru a face față unor potențiale incidente majore.

Totodată, în cadrul discuțiilor a fost realizată o evaluare a activităților derulate la nivelul grupurilor experților organizate sub egida Președinției române în exercițiu, respectiv cea de–a 30–a reuniune a Grupului de lucru al Experților PCC SEE, București, 30-31 martie 2023, și prima reuniune a Grupului de lucru tematic privind implementarea practică și tehnică a Acordului de tip Prüm în cadrul PCC SEE , Belgrad, 13-14 iunie 2023.

Decizia înființării Grupului de Lucru a fost luată pe timpul Președinției române a Convenției, urmând ca un expert român din cadrul INC să prezideze Grupul pentru o perioadă de 2 ani.

***

Convenția de Cooperare Polițienească în Europa de Sud Est a fost semnată la Viena, pe 5 mai 2006, de Austria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia și Ungaria.  Croația a aderat formal la această formă de cooperare în toamna anului 2019. Părțile și-au propus astfel să întărească cooperarea polițienească în Balcanii de Vest prin adaptarea la normele UE a prevederilor juridice și practicilor locale în materie. România a mai deținut, anterior, Președinția în 2012 și 2017.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Acțiuni ale polițiștilor pentru creşterea gradului de siguranţă feroviară. Detalii aici

Rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Detalii aici

Peste 26.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Detalii aici

664 de șoferi au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol. Detalii aici

Sari la conținut