Ministerul Mediului şi ANFP promovează „achiziţiile verzi”

Ministrul Mediului şi Pădurilor şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat miercuri, 26 mai 2010, prima întâlnire a Reţelei Achizitorilor Publici din administraţia publică centrală. Evenimentul face parte din seria manifestărilor desfăşurate în cadrul proiectului „Promovarea achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui cadru favorabil pentru instruirea achizitorilor publici” cod SMIS 1203, care este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 şi este derulat de Ministerul Mediului şi Pădurilor în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 803.460,87 lei, din care 682.941,74 lei (reprezentând 85%) este cofinanţat de către Comisia Europeană, diferenţa de 120.519,13 lei (15%) fiind acoperită de către Ministerul Mediului şi Pădurilor. Proiectul îşi propune să crescă gradul de conştientizare a impactului favorabil al achiziţiilor ecologice asupra mediului înconjurător, prin formarea de formatori la nivelul administraţiei publice centrale şi diseminarea de instrumente, metode şi bune practici în domeniu.Grupul ţintă este format din funcţionari din administraţia publică centrală cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice precum şi formatorii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi ANFP.Activităţile din cadrul proiectului vor fi derulate în Bucureşti, pe o perioadă de 15 luni, rezultatele preconizate vizând:- realizarea unei analize-diagnostic privind aspectele ecologice în documentaţiile de atribuire a achiziţiilor publice- crearea unei reţele a achizitorilor publici din administraţia publică centrală- formarea şi certificarea unui număr de 40 de achizitori publici în domeniul achiziţiilor publice ecologice- elaborarea unui manual de achiziţii publice ecologicePrin proiectul derulat de MMP şi ANFP, România se alătură eforturilor întreprinse la nivel european, de promovare în mod susţinut a conceptului de achiziţii publice „verzi” în rândul statelor membre, sectorul public având o putere semnificativă de cumpărare şi putând orienta piaţa spre furnizarea de produse şi servicii ecologice.


Alte articole:
ULTIMA
ORĂ

Peste 21 de kilograme de droguri, descoperite de polițiști și procurori. Detalii aici

Peste 1.600 de misiuni de asistență medicală în ultimele 24 de ore

Peste 28.000 de verificări au fost efectuate cu aplicația eDAC

1.027 de posibile infracțiuni au fost semnalate

Pentru protejarea cetățenilor, efectivele MAI au intervenit la 5.458 de evenimente.

Intervenția ministrului Afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la Euronews România, în urma reuniunii informale JAI de la Budapesta. Detalii aici

Sari la conținut